Geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC 2005: bouw brug met een op afstand bediend beweegbaar deel, wegenbouw, werkzaamheden in en aan de vaarweg, versterking primaire waterkering, verwijderen kunstwerken in een in gebruik zijnde vaarweg.

Extended TitleN307 Roggebot-Kampen
Extended Description

Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar de selectieleidraad.

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-19
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationProvincies Flevoland en Overijssel in gezamenlijkheid
Attention OfAnnemiek Vreugdenhil
AddressVisarenddreef 1
TownLelystad
Postal Code8232 PH
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2019
Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met 1 hardwareleverancier die in staat is om uitbreiding- en vervangingsinvesteringen in ICT hardware te faciliteren.
View more
Deadline: Sep 23, 2019
De aanbestedende dienst dient het schip RV Navicula te vervangen, welke wordt ingezet voor (ultra) ondiep water marien/maritiem onderzoek, voornamelijk in de Waddenzee, in het Deltagebied en het kustgedeelte van...
View more
Deadline: Oct 8, 2019
Het leveren van personen en bedrijfswagens in verschillende uitvoeringen.
View more