1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa intermodalnego węzła komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) część I postępowania:

— rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej;

2) część II postępowania:

— rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

— rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa intermodalnego węzła komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-09-17
New text:
2021-03-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-09-17
New text:
2021-03-03
Deadline Date2021-03-03
Publication Date2020-09-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233210
Class DescriptionSurface work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-24

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) Część I postępowania:

— rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

2) Część II postępowania:

— rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

— rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

Część I postępowania:

— rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Arkas-Projekt Sp. z o.o. sp.k., al. Piłsudskiego 70 A, 10-450 Olsztyn, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w zestawieniu kosztów zadania - załącznik nr 1 A do SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy.

Obowiązki wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Publication Date2020-06-24
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-01

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) część I postępowania:

— rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej;

2) część II postępowania:

— rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

— rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-23
New text:
2020-09-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-23
New text:
2020-09-17
Deadline Date2020-09-17
Publication Date2020-04-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233210
Class DescriptionSurface work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-27

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) część I postępowania:

— rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej;

2) część II postępowania:

— rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

— rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-15
New text:
2020-04-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-15
New text:
2020-04-23
Deadline Date2020-04-23
Publication Date2019-12-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233210
Class DescriptionSurface work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-21

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) część I postępowania:

Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

Rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

2) część II postępowania:

Rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – część II – układ drogowy
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-22
New text:
2020-01-15
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-22
New text:
2020-01-15
Deadline Date2020-01-15
Publication Date2019-10-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233210
Class DescriptionSurface work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-19

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) Część I postępowania:

Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

Rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

2) Część II postępowania:

Rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. św. Rocha,

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-22
New text:
2019-10-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-22
New text:
2019-10-22
Deadline Date2019-10-22
Publication Date2019-08-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233210
Class DescriptionSurface work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-19

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy” w poniższym zakresie:

1) Część I postępowania:

Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

Rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego,

Wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

2) Część II postępowania:

Rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. „Nową Łomżyńską” i ul. Bohaterów Monte Cassino,

Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. „Nową Łomżyńską” do skrzyżowania z ul. Św. Rocha,

Wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Extended TitleBudowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy” w poniższym zakresie:

Część I postępowania:

— Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską,

— Rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego.

Wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, POLSKA, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania - załącznik nr 1A do SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Deadline Date2019-08-22
Publication Date2019-07-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858696932
Fax+48 858696249
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2021
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem). Zadanie polega na zaprojektowaniu,...
View more
Deadline: Jan 4, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach kontraktu 3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
View more
Deadline: Dec 11, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (Dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice miasto – 1 0001).Zakres robót m.in. budynek A będący obiektem właściwym Komendy Powiatowej...
View more