Opgaven vedrører udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i hovedentreprise. Opgaven omfatter udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i Odense på 8 lokationer (delprojekter).

Extended TitleUdbud af hovedentreprise til trafikregulerende foranstaltninger
Extended Description

Opgaven vedrører udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i hovedentreprise. Opgaven omfatter udførelse af trafikregulerende foranstaltninger i Odense på følgende 8 lokationer (delprojekter):

1) #26 Solbærvej (Hjallese Skole):

- Projektet omfatter primært indsnævring af eksisterende kørebane med 4 sidevejs-heller. Sidevejshellerne etableres som regnebed til forsinkelse afløb til eksisterende fælles ledning. Både Odense Kommune og Vandcenter syd har interesse i delprojektet med hensyn til hhv. fartdæmpning og lokal håndtering af regnvand (LAR);

2) #26 Svendborgvej (Højby Friskole):

- Projektet omfatter etablering af variable hastighedstavler til sænkning af farten ved eksisterende skolevejs krydsning. Delprojektet omfatter tillige forbedring af krydsningsmulighederne;

3) Vollsmose Alle:

- Projektet omfatter etablering af indsnævringer med pudebump på strækningen mellem Åsumvej op Kerteminde Landevej, idet den skiltet hastighed på 60 km/h reduceres til 50 km/h. Projektet omfatter tillige beplantning af indsnævringer;

4) Jens Benzons Gade:

- Projektet omfatter etablering af en cirkel bump, samt ændring af eksisterende p-båse afmærkning;

5) #13 Sanderumvej:

- Projektet omfatter etablering af fartdæmpning ved at anvende bump fra eksisterende byzone skiltning til rundkørsel ved Falun. Delprojektet omfatter tillige ændring af den skiltet hastighed vest for byen;

6) Svendsagervej:

- Projektet omfatter etablering af fartdæmpning ved at bruge af bump fra på strækningen mellem HCA-skoven og Havegårdsvej mod nord. Den skiltet hastighed på 60 km/h reduceres til 50 km/h. Projektet omfatter tillige etablering af kort dobbeltrettet sti ved Havegårdsvej;

7) #13 Åsumvej:

- Projektet omfatter etablering af fartdæmpning med pudebump på strækningen mellem Vollsmose Alle og Åsum By, idet den skiltet hastighed på 60 km/h reduceres til 50 km/h. Projektet omfatter tillige etablering af bred kantbaner til forbedring af forholdene for cyklende trafikanter;

8) Irisvej:

- Projektet omfatter primært indsnævring af eksisterende kørebane med et sæt sidevejsheller. Sidevejshellerne etableres som regnebed til forsinkelse afløb til eksisterende fælles ledning. Både Odense Kommune og Vandcenter syd har interesse i delprojektet med hensyn til hhv. fartdæmpning og lokal håndtering af regnvand (LAR).

På delprojekt 1 (Solbærvej og delprojekt 8 (Irisvej) udfører Odense Kommune arbejder for Vandcenter Syd. Odense Kommune er bygherre for alle arbejder.

Odense Kommune planlægger at indkøbe yderligere opgaver hos den vindende tilbudsgiver ved gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 83 for efterfølgende tilsvarende anlægsarbejder (”gentagelsesprojekter”).

Den vindende tilbudsgiver kan således blive tildelt yderligere kontrakter om senere tilsvarende ydelser, hvis der opnås enighed efter udbud med forhandling. Betingelsen for tildeling af yderligere kontrakter er, at Odense Kommune opnår finansiering hertil, samt at samarbejdet med entreprenøren under den oprindelige kontrakt er tilfredsstillende. Odense Kommune planlægger at gøre det samme i forhold til den projekterende totalrådgiver på projektet.

Odense Kommune forventer fremadrettet at gennemføre i størrelsesordenen 10–20 lignende anlægsprojekter hvert år. Odense Kommune planlægger at anvende reglen i udbudslovens § 83 om gentagelseseffekt inden for den tilladte 3-årige periode efter indgåelse af den i disse udbudsbetingelser udbudte kontrakt.

Odense Kommunes fremtidige anlægsprojekter er blandt andet beskrevet i ””Handlingsplan for mobilitet og byrum”.

Publication Date2019-09-10
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value4623794.00
OrganisationOdense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Anlæg & Fornyelse
Attention OfAhmed H Hussain
AddressNørregade 36-38
TownOdense
Postal Code5000
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af træ og bygningskomplementerende produkter.For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af...
View more
In connection with an upcoming tender of a framework agreement for the purchase of oligonucleotides, the contracting authority wishes to let parts of the tender material be subject to a...
View more
Indkøb af dialysekanyler, akutkatetre, permanentkatetre, start-/slutsæt og forbindingsskiftesæt samt lukkevæsker.
View more