Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na silnicích I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. V rámci zakázky se jedná o provádění jak oprav malého rozsahu, tak i o provádění tzv. velkoplošných vysprávek vše s technologickým využitím strojního vybavení, včetně zajištění dopravně inženýrského opatření.

Extended TitleRámcová dohoda na stavební práce – opravy AHV vozovek na sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK
Extended Description

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na silnicích I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. V rámci zakázky se jedná o provádění jak oprav malého rozsahu, tak i o provádění tzv. velkoplošných vysprávek vše s technologickým využitím strojního vybavení, včetně zajištění dopravně inženýrského opatření.

Publication Date2019-11-05
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value65725604.00
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfIng. Marek Bednář
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 577008462
Class Code45233141
Class DescriptionRoad-maintenance works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2020
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch. Součástí veřejné...
View more
Deadline: Mar 13, 2020
Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice - Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V...
View more
Deadline: Jan 27, 2020
Vybudování novostavby zařízení sociální péče pro cílovou skupinu seniorů v areálu Nemocnice Jihlava.
View more