Der er tale om en priskonkurrence med henblik på at få en prisaftale.

Ordregiver vil benytte prisaftalen som udgangspunkt for beregning af støtte til Borgere, som opnår bevilling i medfør af servicelovens § 114 til ombygning/særlig indretning af handicapbiler.

Extended TitleOmbygning af handicapbiler
Extended Description

Ved indgåelsen af en prisaftale forpligter én Leverandør sig til at levere en række varer til den aftalte pris som fremgår af tilbudslisten.

Forvaltningsmyndigheden efterspørger således en leverandør til at levere varer, der er færdigmonterede og funktionsdygtige til en aftalt pris til alle tilskudsberettigede borgere i Københavns Kommune.

Borgeren har frit valg med hensyn til valg af leverandør, jf. serviceloven § 114.

Leverandøren skal ud over selve leverancen omfatte rådgivning, servicering og tilpasning i forbindelse med udlevering til borgeren.

Publication Date2019-11-05
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationKøbenhavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
Attention OfSaida Sabirovna Manafly
TownCopenhagen
Class Code33196200
Class DescriptionDevices for the disabled
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af træ og bygningskomplementerende produkter.For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af...
View more
In connection with an upcoming tender of a framework agreement for the purchase of oligonucleotides, the contracting authority wishes to let parts of the tender material be subject to a...
View more
Indkøb af dialysekanyler, akutkatetre, permanentkatetre, start-/slutsæt og forbindingsskiftesæt samt lukkevæsker.
View more