De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een ongelijkvloerse kruising ten noorden van Middelbert, waarbij de nog aan te leggen Hoofdontsluiting tussen Groningen en Meerstad in een verdiepte ligging de Middelberterweg kruist.

Extended TitleMeerstad, Hoofdontsluiting – onderdoorgang Middelberterweg
Extended Description

De aanleg van een deel van het tracé van de gebiedsontsluitingsweg (de Hoofdontsluiting) tussen Groningen en Meerstad, namelijk ter plaatse van de hellingbanen en de onderdoorgang van Middelberterweg. De aanleg van een kunstwerk in het bestaande tracé van de Middelberterweg, bestaande uit een overspanning, ter plaatse van de onderdoorgang van de Hoofdontsluiting.

De aanbestedende dienst is voornemens om via een niet-openbare procedure een opdrachtnemer te selecteren en een contract op te stellen in geïntegreerd bouwteamverband.

Deadline Date2019-12-03
Publication Date2019-10-22
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGrondexploitatiemaatschappij Meerstad
Attention OfHarko Groot
AddressZijlkade 2
TownMeerstad
Postal Code9613 CV
Phone+31 505995710
Class Code45233126
Class DescriptionGrade-separated junction construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-24

Grade-separated junction construction work

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een ongelijkvloerse kruising ten noorden van Middelbert, waarbij de nog aan te leggen Hoofdontsluiting tussen Groningen en Meerstad in een verdiepte ligging de Middelberterweg kruist.

Extended TitleMeerstad, Hoofdontsluiting – onderdoorgang Middelberterweg
Extended Description

De aanleg van een deel van het tracé van de gebiedsontsluitingsweg (de Hoofdontsluiting) tussen Groningen en Meerstad, namelijk ter plaatse van de hellingbanen en de onderdoorgang van Middelberterweg. De aanleg van een kunstwerk in het bestaande tracé van de Middelberterweg, bestaande uit een overspanning, ter plaatse van de onderdoorgang van de Hoofdontsluiting.

De aanbestedende dienst is voornemens om via een niet openbare procedure een aannemer te selecteren en een contract op te stellen in bouwteamverband.

Publication Date2019-07-24
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGrondexploitatiemaatschappij Meerstad
Attention OfHarko Groot
AddressZijlkade 2
TownMeerstad
Postal Code9613 CV
Phone+31 505995710
Class Code45233126
Class DescriptionGrade-separated junction construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 5, 2020
Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West fase één.
View more
Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving.
View more
Deadline: Aug 25, 2020
De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: het op afroep leveren van food en non food producten ten behoeve van horeca opleidingen en aanverwante dienstverlening aan verschillende locaties...
View more