Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1 km zeedijk). Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase. Als onderdeel van de verkenningsfase wordt onderzocht in hoeverre regionale ontwikkelingen (koppelkansen) en ecologische plussen kunnen worden gecombineerd met de uitvoering van de dijkverbetering. De definitieve scope hangt hiermee samen.

Scope van het project: hoogwateropgave en koppelkansen.

Extended TitleDijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
Extended Description

Versterking van circa 9 km primaire waterkering, inclusief mogelijk een aantal koppelkansen.

Deadline Date2019-11-01
Publication Date2019-09-20
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWaterschap Noorderzijlvest
Attention OfHeine van Maar
AddressStedumermaar 1
TownGroningen
Postal Code9735 AC
Phone+31 503048911
Fax+31 503048226
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-25

Construction work for water projects

Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1km zeedijk). Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase. Als onderdeel van de verkenningsfase wordt onderzocht in hoeverre regionale ontwikkelingen (koppelkansen) en ecologische plussen kunnen worden gecombineerd met de uitvoering van de dijkverbetering. De definitieve scope hangt hiermee samen.

Scope van het project: Hoogwateropgave + koppelkansen

Datum voor aankondiging staat gepland op 16 september. Uiterste datum aanmelding is 17 oktober. De uitnodiging voor inschrijving is gepland voor 8 november. Uiterste datum inschrijving is 19 december.

Oplevering van het Werk staat gepland voor eind 2023.

Aanbestedingsprocedure: Europees niet-openbaar

Extended TitleDijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
Extended Description

Versterking van circa 9 km Primaire Waterkering, inclusief mogelijk een aantal koppelkansen.

Publication Date2019-07-25
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationWaterschap Noorderzijlvest
Attention OfHeine van Maar
AddressStedumermaar 1
TownGroningen
Postal Code9735 AC
Phone+31 503048911
Fax+31 503048226
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De huidige milieustraat van de gemeente Purmerend met een regionale functie is te klein en zal daarom (als hiervoor door de raad akkoord voor wordt gegeven) verplaatst worden samen met...
View more
De huidige milieustraat van de gemeente Purmerend met een regionale functie is te klein en zal daarom (als hiervoor door de raad akkoord voor wordt gegeven) verplaatst worden samen met...
View more
Deadline: Aug 14, 2020
Het waterschap Vechtstromen is voornemens een opdracht te verstrekken voor P200328001: Aanpassing RWZI Vriezenveen. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit civieltechnische werkzaamheden.
View more