Predmetom obstarávania sú stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie vedúce k zvýšeniu bezpečnosti na cestných ťahoch I. tried v Slovenskej správy ciest. predovšetkým sa jedná o výmenu a zosúladenie prvkov pasívnej bezpečnosti v zmysle aktuálne platných predpisov a noriem.

Extended TitleZvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I.tried v správe Slovenskej správy ciest
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-11-05
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-11-05
Deadline Date2019-11-05
Publication Date2019-10-11
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaMixed
OrganisationSlovenská správa ciest
Attention OfIng. Peter Žarnovický
AddressMiletičova
TownBratislava
Postal Code826 19
Phone+421 250255240
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-16

Road-repair works

Predmetom obstarávania sú stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie vedúce k zvýšeniu bezpečnosti na cestných ťahoch I. tried v Slovenskej správy ciest. Predovšetkým sa jedná o výmenu a zosúladenie prvkov pasívnej bezpečnosti v zmysle aktuálne platných predpisov a noriem.

Extended TitleZvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I.tried v správe Slovenskej správy ciest
Changes
Section:
II.2.5)
Previous text:

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch.

New text:

Cena

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-09-09
New text:
2019-10-14
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-09-09
New text:
2019-10-14
Deadline Date2019-10-14
Publication Date2019-09-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaMixed
OrganisationSlovenská správa ciest
Attention OfIng. Peter Žarnovický
AddressMiletičova
TownBratislava
Postal Code826 19
Phone+421 250255240
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Stručný opis:Obrábacie stroje pre spracovanie profilov na výrobu okien. 1) Obrábacie centrum 4-osé 2) Kopírovacia fréza 3) Lis preAl. profily 4) Koncová fréza pre 6 profilov 5) CNC obrábacie centrum...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky vo vlastníctve Slovenskej republiky.
View more
Deadline: Nov 4, 2019
Predmetom zákazky sú práce na znížení energetickej náročnosti budov BD,BE objekt SO 02 Žilinskej univerzity v Žiline.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
View more