Tillväxtverket inbjuder härmed konsulter att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för att sedan kunna lämna anbud i uppdrag som avser utvärdering och analys av arbetet inom våra verksamhetsområden. Förutom gedigen utvärderingskompetens eller erfarenheter av analysarbete efterfrågas relevant kunskap och erfarenhet inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och hållbar utveckling.

Extended TitleUtvärderings- och analystjänster
Extended Description

De områden som omfattas av analys- och utvärderingstjänster är:

A. Regional tillväxtpolitik, innefattande insatser för ett effektivare regionalt tillväxtarbete och analys av regional utveckling.

B. Näringspolitik, inklusive insatser för att minska företagens regelbörda och förenkla företagens myndighetskontakter, stärka företagens konkurrenskraft och utveckling av långsiktiga förutsättningar för företagande och näringslivets och analys av näringslivets utveckling.

C. Betydelsen av hållbarhetsaspekter för att stärka såväl regional tillväxt som näringslivsutveckling och företags konkurrenskraft.

Deadline Date2028-08-05
Publication Date2019-08-08
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTillväxtverket
Attention OfAndreas Luiga
AddressBox 4044
TownStockholm
Postal Code102 61
Phone+46 08-6817712
Class Code79311300
Class DescriptionSurvey analysis services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more