Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego, utrzymania dróg leśnych, utrzymania obiektów małej retencji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2020.

Extended TitleWykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2020
Extended Description

Usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania turystycznego, utrzymania dróg leśnych, utrzymania obiektów małej retencji.

Deadline Date2019-12-05
Publication Date2019-11-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value4356228.24
OrganisationSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków
Attention OfMarcin Brózda
AddressŁęczno 101
TownSulejów
Postal Code97-330
Phone+48 446451840
Fax+48 446451860
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-13

Services incidental to forestry

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101, poz. 444 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129) obejmujące prac z zakresu:

— hodowli i ochrony lasu,

— ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych,

— pozyskania i zrywki drewna,

— nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego,

— zagospodarowania turystycznego,

— utrzymania dróg leśnych,

— łowiectwa.

Do wykonania na terenie Nadleśnictwa Piotrków w latach 2020-2021.

Usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające m.in. na pozyskaniu drewna, zrywce i podwozie drewn, odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach późnych, melioracjach agrotechnicznych, zadrzewieniach, ochronie lasu, turystycznym zagosp. lasu, pracach związanych ochroną przeciwpożarową, prace szkółkarskie i z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby oraz rozdrabniani pozostałości pozrębowych, utrzymanie dróg leśnych, prace z zakresu łowiectwa.

Extended TitleWykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w latach 2020-2021
Extended Description

Część 1 - Pakiet Obręb Lubień - usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające m.in. na pozyskaniu drewna, zrywce i podwozie drewna, odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach późnych, melioracjach agrotechnicznych, zadrzewieniach, ochronie lasu, turystycznym zagospodarowaniu lasu, pracach związanych z ochroną przeciwpożarową, z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby oraz rozdrabnianiu pozostałości pozrębowych, utrzymanie dróg leśnych, prace z zakresu łowiectwa.

Publication Date2019-08-13
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value15401465.00
OrganisationSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków
Attention OfMarcin Brózda
AddressŁęczno 101
TownSulejów
Postal Code97-330
Phone+48 446451840
Fax+48 446451860
Class Code77230000
Class DescriptionServices incidental to forestry
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Dec 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane obejmujące a zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń...
View more
Deadline: Dec 5, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników...
View more