Mobile telephony services to the GSA.

Extended TitleMobile Telephony Services to the GSA
Extended Description

Open procedure aiming to a framework contract for the provision of mobile telephony services to the GSA.

Publication Date2019-11-26
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovskeho 438/2
TownPrague
Postal Code170 00
Class Code64212000
Class DescriptionMobile-telephone services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, v rámci projektu Neopteryx připravuje výměnu řídícího systému letového provozu za nový. V rámci uvažovaného záměru je potřeba zrealizovat potřebnou infrastrukturu v objektu...
View more
Deadline: Jan 8, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky „Alej Jiřího Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“ je zejména provedení stavby, která je částečně nově umístěná a částečně se jedná o obnovu. Projekt řeší realizaci dešťová kanalizace...
View more
Deadline: Jan 6, 2020
Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV Přerov o hygienizaci odvodněného kalu sušením. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
View more