De overeenkomst bestaat uit het nader uitwerken van het Voorontwerp+ (VO+) en de vraagspecificatie tot een uitvoeringsontwerp en vervolgens het realiseren van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hapert. In die zin is de opdracht samengevoegd. De gemeente heeft echter bewust gekozen voor een geïntegreerde contractvorm. De opdracht wordt dan ook niet verdeeld in percelen.

Het streven is de MFA uiterlijk februari 2022 op te leveren. Belangrijkste plaats van uitvoering is kern Hapert van de gemeente Bladel.

Extended TitleRealisatie MFA Hapert
Extended Description

De overeenkomst bestaat uit het nader uitwerken van het Voorontwerp+ (VO+) en de vraagspecificatie tot een uitvoeringsontwerp en vervolgens het realiseren van de Multifunctionele Accommodatie (MFA). In die zin is de opdracht samengevoegd. De gemeente heeft echter bewust gekozen voor een geïntegreerde contractvorm. De opdracht zal dus niet worden verdeeld in een opdracht voor het nader uitwerken van het VO+ en de vraagspecificatie en een separate opdracht voor de realisatie van de MFA.

De werkzaamheden vallen binnen het vakgebied ‘utiliteitsbouw’.

Indien het werk gesplitst zou worden, is meer coördinatie noodzakelijk. Dit brengt extra activiteiten en dus meer kosten met zich mee. Indien de coördinatie niet optimaal verloopt, kan dit leiden tot vertragingen en daarmee extra overlast voor belanghebbenden. Om deze reden is er voor gekozen om de werkzaamheden door 1 opdrachtnemer uit te laten uitvoeren.

De beoogde inschrijvers kunnen de werkzaamheden zonder of met een gering aantal onderaannemers uitvoeren. De opdracht wordt dan ook niet verdeeld in percelen.

Het streven is de MFA uiterlijk februari 2022 op te leveren. De ingangsdatum van de overeenkomst is aansluitend aan de definitieve gunning van de opdracht.

Deadline Date2019-09-12
Publication Date2019-08-14
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value12200000.00
OrganisationGemeente Bladel
Attention OfAzra Ahmetovic
AddressMarkt 21
TownBladel
Postal Code5531 BC
Phone+31 613070911
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 25, 2019
De opdracht wordt uitgevoerd binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:— Calamiteitenbestrijding;— Vervangen appendages;— Inmeten, Inspecteren en reinigen AWTL.
View more
The goal of this market consultation is to find out how many potential suppliers there are which will give direction towards what kind of tender procedure has to be followed...
View more
Deadline: Oct 1, 2019
Deze leidraad betreft de aanbesteding van "Uitbreiding, vervanging en onderhoud aan gebouwgebonden installaties" voor de gemeenten Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Heerlen, met nummer 129895/I&A 7504.De aanbesteding verloopt volgens de Europese...
View more