Предметът включва рехабилитация на общински път „MON 1110/III-815, Боровци—Видлица/ — Гаврил Геново/III-1024, от км 0+000 до км 2+200“

Extended TitleРехабилитация на общински път „MON 1110/III-815, Боровци—Видлица/ — Гаврил Геново/III-1024, от км 0+000 до км 2+200“
Extended Description

Рехабилитация на общински път „MON 1110/III-815, Боровци—Видлица/ — Гаврил Геново/III-1024, от км 0+000 до км 2+200“

Publication Date2019-11-19
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1583522.56
OrganisationОбщина Георги Дамяново
Attention OfДесислава Йорданова
Addressул. „Единадесета“ № 2
TownGeorgi Damyanovo
Postal Code3470
Phone+359 95512220
Fax+359 95512340
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 17, 2020
Предметът на обществената поръчка включва „ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“, разделена на 11 обособени позиции. Видовете дейности, които следва да се изпълнят...
View more
Deadline: Jan 7, 2020
Текущ ремонт на сграда на РДПБЗН — Монтана, която е база — общежитие за ползване от Център за професионална квалификация при РДПБЗН към ГДПБЗН — МВР.
View more
Deadline: Feb 10, 2020
Поръчката вкл. изпълнение на инженеринг по проектиране и изграждане на 20 броя прелезни устройства, включващо:I. Проектиране — изготвяне на работен проект.ІІ. Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект.
View more