Προμήθεια 1)Σταθμών Διανομής MD-DR 19/4, 2)Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250, 4400, 4650 και μετρητών τύπων G6, G10, G16, G25, G40 που θα ενσωματωθούν στα έργα της πράξης:

«Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας»

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους σταθμούς: 3842000-5

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους μετρητές: 38550000-5

Extended TitleΠρομήθεια 1)Σταθμών Διανομής MD-DR 19/4, 2)Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS, 3)Μετρητών που θα ενσωματωθούν στα έργα πράξης «Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Κεντρική Μακεδονία»
Extended Description

Προμήθεια Σταθμών Διανομής MR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250 και 4650

Deadline Date2019-09-23
Publication Date2019-08-14
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value137200.00
OrganisationΔημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ)
Attention OfΑυγουστίνος Σγουράκης
TownAthens
Class Code38420000
Class DescriptionInstruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2019
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη διετία 2020 - 2021 και θα καλύψει τις ανάγκες για τον Δήμο Γρεβενών, την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών και η τοποθέτησή τους σε δώδεκα παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Διακήρυξη τού υπ΄ αριθμ. 25/19:Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) ψυκτών κλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ.
View more