Προμήθεια υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»

-Ομάδα Α - Σταθμοί Διανομής/ Σταθμοί Μέτρησης-Ρύθμισης/ Μετρητές

Προμήθεια σταθμών διανομής ΜR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250, 4400 και 4650 καθώς και Μετρητών τύπων G4, G10, G16, G25, G40

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους σταθμούς: 3842000-5

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους μετρητές:38550000-5

Extended TitleΠρομήθεια υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»
Extended Description

Προμήθεια σταθμών διανομής ΜR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250, 4400 και 4650. Οι προσφορές ζητούνται για αγορά.

Deadline Date2019-09-23
Publication Date2019-08-14
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value212950.00
OrganisationΔημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ)
Attention OfΑυγουστίνος Σγουράκης
TownAthens
Class Code38420000
Class DescriptionInstruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2019
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη διετία 2020 - 2021 και θα καλύψει τις ανάγκες για τον Δήμο Γρεβενών, την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών και η τοποθέτησή τους σε δώδεκα παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Διακήρυξη τού υπ΄ αριθμ. 25/19:Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) ψυκτών κλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ.
View more