Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van een CO2 laser t.b.v. de afdeling Keel- Neus- en Oren chirurgie aan te besteden. Het gaat hier om technische vervanging van de huidige in gebruik zijnde laser. Bij voorkeur wordt deze nog in kalenderjaar 2019 vervangen.

Echter, daar hier mogelijk sprake is van een monopolistische marktvorm, wenst aanbestedende dienst deze omstandigheid eerst nader te onderzoeken alvorens met de feitelijke aanbestedingsprocedure zelf te starten. Het verzoek is derhalve aan potentiële inschrijvers om zich te melden.

Extended TitleCO2 laser t.b.v. KNO
Extended Description

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van een CO2 laser t.b.v. de afdeling Keel- Neus- en Oren chirurgie aan te besteden. Het gaat hier om technische vervanging van de huidige in gebruik zijnde laser. Bij voorkeur wordt deze nog in kalenderjaar 2019 vervangen.

Echter, daar hier mogelijk sprake is van een monopolistische marktvorm, wenst Aanbestedende dienst deze omstandigheid eerst nader te onderzoeken alvorens met de feitelijke aanbestedingsprocedure zelf te starten. Het verzoek is derhalve aan potentiële inschrijvers om zich te melden indien men in staat is tot het leveren van een CO2 laser t.b.v. KNO welke aan de volgende specificaties voldoet:

— Vergelijkbaar met de Lumenis UltraPulse Duo (spiegelarm en fiberpoort voor het aansluiten van een fiber) van fa. Laservision

— Minimaal in te stellen vermogen is ongeveer 0.05 watt

— Maximaal vermogen is ongeveer 60 wattIn te stellen pulse energie is ongeveer 2mJ tot en met 225mJ

— Pulse rate is ongeveer 1 tot 1 000 pulsen per seconde

— Maximale pulseduur is continue

— Thermische schade is ongeveer 25 μm

— Micromanipulator geschikt voor Zeiss microscopen

— Disposable laserfibers (bv. om tijdens hoofd-hals procedures gebieden te behandelen die je niet door de microscoop kunt zien of voor het breder inzetten van de laser tijdens middenoor operaties)

— Onderhoud

— Technische levensduur ongeveer 9 jaar

Mocht u in staat zijn betreffende, vergelijkbare laser te leveren, gelieve dan contact op te nemen met: Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

Let op: deze oproep heeft een geldigheidstermijn van 57 kalenderdagen vanaf morgenmiddag 14.8.2019 12:00 uur. Mochten zich binnen de gestelde termijn geen potentiële inschrijvers hebben gemeld, dan zal Aanbestedende dienst het aanbestedingstraject vervolgen middels gebruikmaking van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

Publication Date2019-08-16
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value300000.00
Organisationacademisch ziekenhuis Maastricht
Attention OfOlger Zegers
AddressP. Debyelaan 25
TownMaastricht
Postal Code6229 HX
Phone+31 433874877
Class Code33169100
Class DescriptionSurgical laser
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Het doel van deze marktconsultatie is te achterhalen wat de laatste stand der techniek is op het gebied van afvalwaterzuiveringstechniek. Secundair om te komen tot een uitwisseling van gedachten en...
View more
The PolystyreneLoop project was awarded a LIFE grant under number LIFE-PSLoop LIFE16ENV/NL/000271. A condition from this LIFE grant is that for the procurement of non proprietary equipment, anxcillary equipment and...
View more
Deadline: May 25, 2020
Het project betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde.de werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:— uitvoeren survey/lodingen,— opstellen baggerplannen,— uitvoeren...
View more