De aanbestedende dienst wil op een rechtmatige wijze drie (3) leveranciers contracteren voor de levering van de huur, incidentele koop, onderhoud en servicedienstverlening van Wmo hulpmiddelen.

Extended TitleEuropese aanbesteding voor de levering van Wmo hulpmiddelen
Extended Description

Het totaal pakket van Wmo hulpmiddelen bestaat uit 38 vaste categorieën. Op peildatum juli 2019 heeft de aanbestedende dienst in totaal 2 203 aantal hulpmiddelen in huur uitstaan bij de gecontracteerde leveranciers. Het uitstaand bestand in juli 2019 is ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met circa 5,8 % gestegen.

Deadline Date2019-10-09
Publication Date2019-08-16
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationIntergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Attention OfWendy Barz
AddressHobahostraat 92
TownLisse
Postal Code2161 HE
Class Code33193000
Class DescriptionInvalid carriages, wheelchairs and associated devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 8, 2019
De aanbestedende dienst wenst met deze Europese openbare procedure een overeenkomst af te sluiten met één (1) aannemer voor deelname aan het bouwteam voor de nieuwbouw van 2 integrale kindcentra.
View more
Deadline: Oct 1, 2019
De riolering in de Gasthuiswijk (fase 1) en Haagweg-Zuid (fase 2) in Leiden is ongeveer 60 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. Het huidige gemengde rioolstelsel...
View more
Deadline: Oct 25, 2019
De opdracht betreft het selecteren van preferred suppliers voor algemene bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren en realiseren van de projecten en programma’s binnen de Facilitaire Campus Organisatie (FCO).Hieronder...
View more