Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besteed de nieuwbouw aan van gemaal De Poel.

De aanbesteding voor de nieuwbouw van gemaal De Poel is door de aanbesteder dit jaar reeds eerder middels TenderNed aan de markt aangeboden. Destijds middels een nationale openbare procedure. deze aanbesteding is echter helaas mislukt.

Betreffend gemaal zal gebouwd worden ten Zuiden van Monnickendam aan de Waterlandse Zeedijk. Het werk bestaat in hoofdzaak uit de engineering, realisatie en bedrijfsvaardige oplevering van een nieuwe gemaal met een totale pompcapaciteit van 600 m3/min. bij een statische opvoerhoogte van ca. 1,46 meter. Het nieuw te bouwen gemaal dient voorzien te zijn van een tweezijdig passeerbare vismigratiemogelijkheid en een water inlaatfunctie.

Extended TitleNieuwbouw gemaal de Poel (V2)
Extended Description

Nog onbekend.

Deadline Date2019-10-31
Publication Date2019-08-19
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Attention OfErnst Moerman
AddressStationsplein 136
TownHeerhugowaard
Postal Code1703 WC
Phone+31 725828282
Fax+31 725827010
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 10, 2019
De opdracht wordt uitgevoerd in de Haarlemmermeer en omvat grond-, wegenbouw-, waterhuishoudkundige en civieltechnische werkzaamheden.
View more
Deadline: Oct 10, 2019
Onderdeel van de herontwikkeling van het centrum is de planontwikkeling 'de kooistralocatie'. De gemeente heeft het pand opgekocht met het oogmerk om op deze locatie plaats te maken voor de...
View more
Deadline: Oct 7, 2019
GSG Guido is voornemens om in Amersfoort renovatie en eventueel gedeeltelijk vervangende nieuwbouw te plegen voor de vmbo-locatie aan de Arnhemseweg.Ten behoeve van de bouwkundige ontwerpwerkzaamheden en uitvoering is de...
View more