The subject of the contract is to provide administrative, proactive and reactive services to data centre equipment and systems, as described in the terms of reference (Annex II to the invitation to tender).

Extended TitleFramework Service Contract for Administrative, Proactive and Reactive Services to Data Centre Equipment and Systems
Extended Description

The subject of the contract is to provide administrative, proactive and reactive services to data centre equipment and systems, as described in the terms of reference (Annex II to the invitation to tender).

Deadline Date2019-09-23
Publication Date2019-08-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value600000.00
OrganisationEuropean Border and Coast Guard Agency
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Class Code50312610
Class DescriptionMaintenance of information technology equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 9, 2019
Budowa zespołu wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych niepodpiwniczonych (oznaczonych w dokumentacji projektowej pod nr 1, 2, 3, 4, 5) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami,...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF – w części bloku E1 w zakresie etapu 2 i etapu 3 określonego w Załączniku nr 1 do wzoru...
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St.1 na działce o nr. ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.
View more