Część I zamówienia obejmuje:

Etap I oznaczony w dokumentacji projektowej. Z uwagi na terminy realizacji został on przez Zamawiającego podzielony na podetapy – etap I.1 oraz etap I.2.

Zakres robót:

a) prace przygotowawcze,

b) branża drogowa,

c) branża sanitarna.

d) branża elektroenergetyczna,

e) branża telekomunikacyjna,

f) prace towarzyszące.

2. Część II zamówienia obejmuje:

Zakres robót:

a) prace przygotowawcze,

b) branża drogowa,

c) branża sanitarna.

d) branża elektroenergetyczna,

e) branża telekomunikacyjna,

f) prace towarzyszące.

Extended TitleRewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług „Mulnik” w Świnoujściu
Extended Description

Etap I oznaczony w dokumentacji projektowej. Z uwagi na terminy realizacji został on przez Zamawiającego podzielony na podetapy – etap I.1 oraz etap I.2.

Z zakresu etapu I.1 wyłączono: wykonanie robót branży drogowej oraz montaż słupów oświetleniowych na odcinku od km 0+540 do km 0+960, wykonanie wpustów WD11 i WD12 wraz z przykanalikami i studnią D6, wykonanie wpustów WD13 i WD14 wraz z przykanalikami i studnią D7, wykonanie wpustów WD15 i WD16 wraz z przykanalikami i studnią D8, wykonanie usunięcia kolizji linii kablowych oznaczonych w opisie 1.1, 1.2, 2.4 i 4.1 oraz wykonanie całości robót na drodze oznaczonej symbolem 35.III.KDW.

Z zakresu etapu I wyłączono również odcinki ścieżek rowerowych o łącznej pow. ok. 900 m2, chodników o łącznej pow. ok. 2 700 m2 oraz miejsca postojowe o łącznej pow. ok. 705 m2. Zakres wyłączeń zaznaczono na rys. dołączonych w folderze PZT_zmiany.

Zakres robót:

a) prace przygotowawcze:

— usunięcie karczy i innych pozostałości po wycince drzew,

— rozbiórka powojskowych zdegradowanych obiektów;

b) branża drogowa:

— budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 10.III.KD.L) – jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe i postojowe,

— budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 18.III.KD.D) – jezdnia, chodniki, zatoki postojowe,

— wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego;

c) branża sanitarna:

— budowa układu odwodnienia dróg systemami rozsączającymi,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,

— budowa sieci wodociągowej,

— przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię (od pkt. W1 do KR),

— przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego o śr. 300 mm z przepompowni P3 (ul. Grunwaldzka) do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu (I etap realizacji od Steyera do oczyszczalni od pkt. R70 do pkt. R94);

d) branża elektroenergetyczna:

— budowa oświetlenia dróg,

— przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi;

e) branża telekomunikacyjna:

— budowa kanałów technologicznych na potrzeby telekomunikacyjne i elektroenergetyczne wzdłuż budowanych dróg,

— usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;

f) prace towarzyszące:

— niwelacja terenu inwestycyjnego,

— wykonanie nasadzeń przy drogach oraz trawników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na terenie inwestycji (po uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym) trzech tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 4,0 z 3,0 m, na PCV spienionym o grubości min. 10 mm, wyklejonych folią z wydrukiem cyfrowym wizualizacji na podstawie plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego.

Deadline Date2019-09-25
Publication Date2019-08-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Świnoujście
Attention OfRafał Łysiak
Addressul. Wojska Polskiego 1/5
TownŚwinoujście
Postal Code72-600
Phone+48 913278699
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more