Ajánlatkérő a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz tartozó Miskolci Integrált Területi Program (ITP) keretében a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001. sz., «Zöld város kialakítása Miskolc Belváros — Történelmi Avas akcióterületen» nevű projekt megvalósítását tervezi, helyét a Szent István tér – Kálvin János utca – Rácz György utca – Erzsébet tér együttese adja. A fejlesztés átfogó célja:

a.) a táj városszövetbe illesztése;

b.) a városi rendezvények, események és a mindennapok nyüzsgő, életteli helyszíne legyen; c.) a városközpont és az Avas összefűzése, fizikai és vizuális kapcsolat megteremtése. A terület számos olyan városi igényt ki tud elégíteni, amik eddig szétszórtan jelenhettek meg a városban. Ilyen a helyi termelői piac, a zöldfelülettel kombinált vendéglátóterasz, városi információs hálózat, helyi vonatkozású témák tanösvénye, Szinva vízfelület kialakítás és aktív rekreációs zöldfelületek. A tér használati lehetőségei és az elérhető szolgáltatások köre egyaránt bővülnek.

Extended TitleMiskolc, Szent István tér és körny. kialakítása
Extended Description

Zöldfelület összesen: 8 697 m2 48,3 %

Burkolat összesen: 8 860 m2 49,2 %

Vízfelület összesen 457 m2 2,5 %

A térnek jelenleg 41 %-a zöldfelület, 59 %-a pedig burkolt felület. A területen 172 db fa található, és a zöldfelületekből 700 m2 cserjével borított. A növényfelületek fajösszetételének meghatározásában fontos szempont a biodiverz állományok létrehozása. A városklíma hősziget-hatást új, lombhullató, klímatűrő faállomány, valamint automata öntözőrendszer telepítésével kompenzáljuk. Északi területrész a Szinvától északra: A megújuló tér ezen része reprezentatív közösségi tér lesz. Központi eleme egy vízarchitektúra kialakítása, mely a tér klimatikus viszonyait javító berendezésként funkcionál. A vízarchitektúra is teherbíró burkolatot kap, mely egy szintben van a térburkolattal. A központi részre (termelői piac területe) nagyelemes kőburkolat, a csatlakozó felületekre sötétebb színű, beton térkő burkolat kerül, a természetes kő méretével és rakásmintájával megegyezően. A rendezvényterületeken, valamint a sétányokon vízáteresztő burkolatok kerülnek kialakításra. A burkolatok megújítása természetes, helyi, vagy közelben található lelőhelyekről származó anyagokat használ fel. A park területén a csapadékvíz elvezetése és szikkasztása teljes mértékben megoldható. 2 helyen faburkolatú, napvitorlákkal árnyékolt terasz kapott helyet, valamint egy nagyméretű vendéglátó terasz került kialakításra a gesztenyés területén. A tervezésénél fontos szempont az egységes arculat kialakítása. A területen moduláris rendszerű kandeláberek lettek tervezve, melyek egy részébe térfigyelő ill. WIFI modulok kerülnek. Ehhez gyengeáramú hálózat és optikai hálózat kialakítása szükséges. Szinva és déli területrész

A projekt egyik fő eleme a Szinva patak 45,2 fm szakaszon történő kibontása, szabad vízfelület és pihenőhelyek kialakításával. A Szinva patak zártszelvény szakasza összesen 112,9 fm, a tér közlekedési útvonalainak helyzete alapján kerül felújításra. Az Avasra tanösvényhez kapcsolódva, a tervezési terület déli részén egy városi tanösvény kerül kialakításra. A teret és az Avast a Kálvin J. úton egy bazalt kockakő burkolatú gyalogos átkelő köti össze, mely egy új lépcsősorban folytatódik a templomkert bejáratáig. Kálvin János utca megszüntetése, zöldítése. Az útszakasz nyomvonala módosításra, a Szinva medervonalat követő Szent István téri útszakasz megszüntetésre kerül. A Kálvin J. utca által elszeparált terület hozzácsatolásra kerül a Szent István térhez, zöldítése megtörténik. Kálvin János- Rácz György- Petőfi utcák kivitelezése: I. jelű útszakasz: A Kálvin J. utcai szakasz a Rácz Gy. utcai csomóponttól, ahol a 0+000,00 szelvény megegyezik a Meggyesalja utca A jelű útszakasz 0+125,72 szelvényével. Az útszakasz nyomvonala a meglévő út nyomvonalát követi, hossza a Papszer utcai csomópontig 199,08 m. Az átépítés során a teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) — kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül, A jobb oldalon a meglévő gyalogosjárda átépítése aszfaltburkolattal történik. A közlekedési út aszfaltburkolata a helyszínrajzon jelölt határokig épül. II. jelű útszakasz: A Rácz Gy. utca a Meggyesalja utcai csomóponttól a Petőfi utcai csomópontig.

Az útszakasz 0+000,00 szelvénye megegyezik a Meggyesalja utca A jelű útszakasz 0+125,72 szelvényével. Az útszakasz nyomvonala a meglévő út nyomvonalát követi, hossza a Petőfi utcai csomópontig 137,93 m. A Petőfi utca csatlakozása az útszakasz 0+132,58 km szelvényében készül. A teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon az aszfaltjárda átépítése beton térkő burkolattal történik, a jobb oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) — kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül. További információt a közbeszerzési dokumentumok és a kiviteli tervdokumentáció tartalmaz

Deadline Date2019-09-16
Publication Date2019-08-23
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Attention OfDr. Angyalné dr. Soltész Kitti
AddressVárosház tér 8.
TownMiskolc
Postal Code3525
Phone+36 46512710
Fax+36 46347807
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Építési beruházásKivitelezésJelen közbeszerzési eljárás tárgya: Kivitelezési szerződés a Krisztina tér 1.sz. alatti ingatlan felújítási és átalakítási munkáinak tárgyábanAjánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:Ajánlatkérő a kizárólagos...
View more
Deadline: Oct 16, 2019
A MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV-HÉV Zrt. teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése, 1.1.2020 és 31.12.2020 közötti teljesítésselA közbeszerzés mennyisége részenként:— 1-es részajánlat:...
View more
Deadline: Oct 14, 2019
Villamos energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e)...
View more