Hankinnan kohteena ovat vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteet. Äitiyspakkaus sisältää noin 50 erilaista ensisijaisesti vastasyntyneen lapsen tarpeisiin tarkoitettuja vauvanvaatteita ja erilaisia vauvanhoitotarvikkeita. Tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

Äitiyspakkaukseen hankittavan tuotekokonaisuuden enimmäisarvo perustuu valtioneuvoston asetukseen äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta (asetus 885/2002). Tällä hetkellä se on 170 EUR/pakkaus (alv 0 %). Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.

Extended TitleVuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta
Extended Description

Vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta.

Deadline Date2020-02-05
Publication Date2019-10-16
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKansaneläkelaitos
AddressPL 80 (Käyntiosoite: Höyläämötie 1a B), Kela
TownHelsinki
Postal Code00056
Class Code18411000
Class DescriptionBaby clothing
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-23

Baby clothing

Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu tarjoajia tekniseen vuoropuheluun koskien äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden kilpailutusta ja pakkauksen sisällön kehittämistä. Pakkaukseen valitaan ensisijaisesti vastasyntyneen lapsen tarpeisiin tarkoitettuja vauvan vaatteita, jotka soveltuvat sekä tyttö- että poikavauvoille, ja erilaisia vauvanhoitotarvikkeita yhteensä n. 50 kappaletta. Äitiyspakkauksen esittely Kelan www-sivuilla: http://www.kela.fi/aitiyspakkaus

Äitiyspakkaukseen valitut tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Tuotteiden vuosittainen hankintamäärä on noin 32 000 kpl. Äitiyspakkauksen kokonaisarvo on 170 EUR (alv 0 %). Osatarjoukset otetaan huomioon. Hankinta jaetaan useamman toimittajan kesken.

Extended TitleTekninen vuoropuhelu - Vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta
Extended Description

Vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta.

Publication Date2019-08-23
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKansaneläkelaitos
AddressNordenskiöldinkatu 12
TownHelsinki
Postal Code00250
Class Code18411000
Class DescriptionBaby clothing
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2020
Hankinta koskee Juuan kunnan Juuan uuden koulun ja keskuskeittiön uudisrakennuksen 1. vaiheen rakennusurakkaa.
View more
Deadline: Mar 31, 2020
Pyydämme tarjoustanne yllämainitun hankkeen pääurakasta (=rakennusurakka) tarjouspyynnön liiteasiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Rakennusurakka sisältää hankkeen maanrakennus- ja perustustyöt sekä talonrakennustyöt teknisten asiakirjojen osoittamalla tavalla. Hankkeessa nou-datetaan lakia julkisista hankinnoista.Kyseessä on EU-hankinta, joka...
View more
Deadline: Mar 23, 2020
Hankinta koskee Juuan kunnan Juuan uuden koulun ja keskuskeittiön uudisrakennuksen 1. vaiheen ilmanvaihtourakkaa.
View more