Udbuddet vedrører etablering og drift af et parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der opfylder de i pkt. 6.1 til 6.3 anførte mindstekrav kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

— Udbudsbetingelser (BUT),

— Kontrakter:

— - Kontrakt Etablering;

— - Kontrakt Drift og vedligeholdelse.

— Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG),

— Bilag 1 -Tilbudsliste (TBL),

— Bilag 2 - Kravspecifikationer:

— - Bilag 2.1 - Kravspecifikation på etablering;

— - Bilag 2.2 - Kravspecifikation på drift og vedligehold.

— Bilag 3 - Beskrivelse af lokaliteter,

— Bilag 4 - Leverandørens tilbud og løsningsbeskrivelse,

— Bilag 5 - Oversigtskort Placering af tavler,

— Bilag 6 - Tidsplan,

— Bilag 7 - Kommunens arbejdsklausul,

— Bilag 8 - Erklæring om solidarisk hæftelse,

— Bilag 9 - Erklæring fra anden enhed.

Extended TitleEtablering og drift af et dynamisk parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune
Extended Description

Udbuddet omhandler levering af et nøglefærdigt parkeringshenvisningssystem bestående af en kombination af dynamiske og statiske henvisningstavler som beskrevet i udbudsmaterialets øvrige dokumenter. Udbuddet omhandler desuden en aftale om drift og vedligehold af systemet.

Udbuddet omhandler således i hovedtræk:

— Levering og opsætning af dynamiske og statiske P-henvisningstavler,

— Projektering og etablering af detektering ved 7 parkeringspladser,

— Levering af styresystem og løsning for overvågning af systemet,

— Drift og vedligehold af det samlede system.

Udbuddet er opbygget som et funktionsudbud, hvorved systemets overordnede funktion er beskrevet, men det er op til tilbudsgiver at projektere og beskrive de tilbudte tekniske løsninger.

Ordregiver lægger vægt på, at det tilbudte system er stabilt og kan tilvejebringe en nøjagtig angivelse af antallet af ledige pladser på de af systemet omfattede parkeringspladser.

For nærmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialets øvrige dokumenter.

Ved afgivelse af tilbud bekræfter tilbudsgiver at acceptere udbudsmaterialet som grundlag for opgavens udførelse.

Ordregiver har i henhold til udbudslovens § 49 vurderet opdeling af kontrakten i delaftaler, men har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle kontraktens opgaver til udførelse af én leverandør.

Deadline Date2019-10-31
Publication Date2019-08-23
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNyborg Kommune
Attention OfCecilie Lindegaard Hansen
AddressTorvet 1
TownNyborg
Postal Code5800
Phone+45 63337728
Class Code34992200
Class DescriptionRoad signs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Kortfattad beskrivning av omfattningenOmfattningen av upphandlingen är för ett 80-tal av våra medarbetare i Betalstation som behöver för arbetet passande kläder av hög kvalitet, varav det yttre lagret med varselfunktionalitet...
View more
Deadline: Oct 29, 2019
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten...
View more