Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Extended TitleAmgros 2020-1.754.b.
Extended Description

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L01XE01,

Generisk navn: Imatinib,

Dispenseringsform: Tabletter/kapsler,

Styrke: 100 mg,

Enhedsværdi: 400 mg,

Mængde i enheder: 39 780.

De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. For nærmere beskrivelse henvises der til pkt. VI.3, udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 4.10.2019 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

Deadline Date2019-10-04
Publication Date2019-08-23
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value54300000
OrganisationAmgros I/S
Attention OfFlemming Sonne
AddressDampfærgevej 22
TownCopenhagen
Postal Code2100
Phone+45 88713000
Fax+45 88713008
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Kortfattad beskrivning av omfattningenOmfattningen av upphandlingen är för ett 80-tal av våra medarbetare i Betalstation som behöver för arbetet passande kläder av hög kvalitet, varav det yttre lagret med varselfunktionalitet...
View more
Deadline: Oct 29, 2019
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten...
View more