Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Extended TitleAmgros 2020-1.754.b.
Extended Description

Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.

Publication Date2019-12-11
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1
OrganisationAmgros I/S
Attention OfFlemming Sonne
AddressDampfærgevej 22
TownCopenhagen
Postal Code2100
Phone+45 88713000
Fax+45 88713008
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Description of the necessary functions for the needed water sluice.For the control of water in a channel in the city center of Albertslund in Denmark, a new sluice is needed.The...
View more
H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår...
View more
Deadline: Mar 16, 2020
Im Zusammenhang mit dem Bau der Festen Fehmarnbeltquerung (FBQ) soll auf der Insel Fehmarn eine dauerhafte Stromversorgung hergestellt werden. Die Stromversorgung besteht aus einer dauerhaften 30/20 kV-Umspannstation. Die vorliegende Ausschreibung...
View more