Statens Serum Institut udbyder her indkøb af PCR-udstyr med tilhørende optioner på hhv. tegning af serviceaftale og plastforbrugsvarer til brug gennemførelse af analyser i Virus & Mikrobiologisk Diagnostik. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler grundet ønsket om reduktion i de samlede transaktionsomkostinger. Opgaven har en samlet maksimal varighed af 4 år (1 option på forlængelse af 24 måneder). Der stilles krav til Tilbudsgivers servicepersonale f.s.v.a. kompetencer. Der er en længere række krav der konkurreres på foruden en række mindstekrav til det udbudte PCR-udstyr's tekniske egenskaber. Der stilles krav om serviceattest (max. 6 måneder gammel på tilbudsafgivningstidspunkt) ligesom der anvendes ESPD. Der er krav om referencer og disse skal ubetinget besvares. Der er ikke mulighed for at anføre "omfattet af fortrolighed".

Extended TitleUdbud af Real-Time PCR-udstyr til Statens Serum Institut
Extended Description

Statens Serum Institut udbyder her indkøb af PCR-udstyr med tilhørende optioner på hhv. tegning af serviceaftale og plastforbrugsvarer til brug gennemførelse af analyser i Virus & Mikrobiologisk Diagnostik. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler grundet ønsket om reduktion i de samlede transaktionsomkostinger. Opgaven har en samlet maksimal varighed af 4 år (1 option på forlængelse af 24 måneder). Der stilles krav til Tilbudsgivers servicepersonale f.s.v.a. kompetencer. Der er en længere række krav der konkurreres på foruden en række mindstekrav til det udbudte PCR-udstyr's tekniske egenskaber. Der stilles krav om serviceattest (max. 6 måneder gammel på tilbudsafgivningstidspunkt) ligesom der anvendes ESPD. Der er krav om referencer og disse skal ubetinget besvares. Der er ikke mulighed for at anføre "omfattet af fortrolighed".

Deadline Date2019-09-20
Publication Date2019-08-23
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStatens Serum Institut
Attention OfBritt Grevy
AddressArtillerivej 5
TownCopenhagen
Postal Code2300
Phone+45 32688135
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Kortfattad beskrivning av omfattningenOmfattningen av upphandlingen är för ett 80-tal av våra medarbetare i Betalstation som behöver för arbetet passande kläder av hög kvalitet, varav det yttre lagret med varselfunktionalitet...
View more
Deadline: Oct 29, 2019
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten...
View more