Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met 1 hardwareleverancier die in staat is om uitbreiding- en vervangingsinvesteringen in ICT hardware te faciliteren.

Extended TitleOpenbare Europese aanbesteding levering ICT hardware schoolbestuur Lauwers en Eems Primair Onderwijs
Extended Description

De uitgaven aan ICT hardware waren de afgelopen 4 circa 100 000 EUR (incl. btw) per jaar. Dit is een reële indicatie voor de komende periode. Hieraan kunnen op geen enkele wijze (afname)garanties worden ontleend.

Deadline Date2019-10-07
Publication Date2019-08-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSchoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
Attention OfErik Semmelink
AddressNoorderstraat 13
TownWarffum
Postal Code9989 AA
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 8, 2019
De aanbestedende dienst wenst met deze Europese openbare procedure een overeenkomst af te sluiten met één (1) aannemer voor deelname aan het bouwteam voor de nieuwbouw van 2 integrale kindcentra.
View more
Deadline: Oct 1, 2019
De riolering in de Gasthuiswijk (fase 1) en Haagweg-Zuid (fase 2) in Leiden is ongeveer 60 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. Het huidige gemengde rioolstelsel...
View more
Deadline: Oct 25, 2019
De opdracht betreft het selecteren van preferred suppliers voor algemene bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren en realiseren van de projecten en programma’s binnen de Facilitaire Campus Organisatie (FCO).Hieronder...
View more