Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) και η αντικατάστασή του με νέο.Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής:

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, των φυσητήρων και του λοιπού εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης

- Αντικατάσταση των επιφανειακών αεριστήρων και των αναδευτήρων των δεξαμενών αερισμού, των αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων και επιπλεόντων, του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης, του εξοπλισμού της μονάδας αφυδάτωσης (ταινιοφιλτρόπρεσα, αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, κοχλίες μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος), των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του προγράμματος τηλεελέγχου– τηλεχειρισμού της Ε.Ε.Λ. (SCADA)και των ηλεκτρολογικών πινάκων και των τοπικών χειριστηρίων.

Extended Title«Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Ξυλοκάστρου»
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) και η αντικατάστασή του με νέο.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής:

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, των φυσητήρων και του λοιπού εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης

- Αντικατάσταση των επιφανειακών αεριστήρων και των αναδευτήρων των δεξαμενών αερισμού

- Αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων και επιπλεόντων

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού της μονάδας αφυδάτωσης (ταινιοφιλτρόπρεσα, αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, κοχλίες μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος)

- Αντικατάσταση των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC καθώς και του προγράμματος τηλεελέγχου– τηλεχειρισμού της Ε.Ε.Λ. (SCADA)

- Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και τοπικών χειριστηρίων.

Deadline Date2019-10-01
Publication Date2019-08-23
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1017586.00
OrganisationΔημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
Attention OfΚωνσταντίνου Χρυσικόπουλος - Μαρία Χατζηδημητρίου
AddressΣ. Κροκιδα 11Α
TownXylokastro
Postal Code204 00
Phone+30 2743027127
Fax+30 2743027121
Class Code42996000
Class DescriptionMachinery for the treatment of sewage
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 18, 2019
Προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας.
View more
Deadline: Oct 17, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγειονομικού, αναλώσιμου μικροβιολογικού και οδοντιατρικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο...
View more
Deadline: Oct 25, 2019
Α’ υποείδος: Αυτοκίνητα τύπου SUV, 250 τεμάχια (237 υπηρεσιακού και 13 ελεύθερου χρωματισμού).Β’ υποείδος: Αγροτικά με επίπεδη καρότσα, 51 τεμάχια (42 υπηρεσιακού χρωματισμού, 4 ελεύθερου χρωματισμού και 5 ελεύθερου χρωματισμού...
View more