Διά της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος, για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπομένων στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας την τελική αποκατάσταση του χώρου. H σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση τού έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση τού χώρου.

Extended TitleΜελέτη - κατασκευή έργων, για την α’ φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-21
New text:
2019-11-12
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2019-11-11
New text:
2019-11-25
Deadline Date2019-11-12
Publication Date2019-10-16
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΑναστασία Κοτσεκίδου
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+30 2132148372
Fax+30 2106777238
Class Code45112350
Class DescriptionReclamation of waste land
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-25

Waste disposal site construction work

Διά της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος, για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπομένων στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας την τελική αποκατάσταση τού χώρου. H σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση του έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση του χώρου.

Extended TitleΜελέτη - κατασκευή έργων, για την Α’ φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-09-23
New text:
2019-10-21
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2019-10-14
New text:
2019-11-11
Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-09-25
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΑναστασία Κοτσεκίδου
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+30 2132148372
Fax+30 2106777238
Class Code45112350
Class DescriptionReclamation of waste land
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-11

Waste disposal site construction work

Διά της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος, για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπομένων στον Π.Ε.Σ.Δ.Α. Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας την τελική αποκατάσταση του χώρου. H σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση τού έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση τού χώρου.

Extended TitleΜελέτη - κατασκευή έργων, για την α’ φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-09-09
New text:
2019-09-23
Section:
IV.2.3)
Previous text:
2019-09-22
New text:
2019-10-14
Deadline Date2019-09-23
Publication Date2019-09-11
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΑναστασία Κοτσεκίδου
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+30 2132148372
Fax+30 2106777238
Class Code45112350
Class DescriptionReclamation of waste land
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-09

Waste disposal site construction work

Διά της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος, για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπομένων στον Π.Ε.Σ.Δ.Α. Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας την τελική αποκατάσταση τού χώρου. H σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση τού έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση τού χώρου.

Extended TitleΜελέτη - κατασκευή έργων, για την α’ φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
Changes
Section:
II.1.5)
Previous text:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 672 562.30 EUR

New text:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 292 562.30 EUR

Section:
II.2.6)
Previous text:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 672 562.30 EUR

New text:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 292 562.30 EUR

Section:
II.2.11)
Previous text:

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προβλέπονται:

1) η άσκηση τού μονομερούς δικαιώματος τροποποίησης τής σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με επαύξηση τού οικονομικού αντικειμένου έως 50 % της συμβατικής δαπάνης, αναφορικά με τις υπηρεσίες μελετών και κατασκευής έργων (Α’ και Β’), με σκοπό την κατασκευή νέου κυττάρου ή κυττάρων, που σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 κατωτέρω, θα εξασφαλίζει πρόσθετο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α., τουλάχιστον έως και δύο (2) έτη·

2) στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος τροποποίησης τής σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται πρόβλεψη για την επανάληψη όμοιων υπηρεσιών λειτουργίας, για ανάλογο χρόνο, με τη χωρητικότητα που εξασφαλίζουν τα πρόσθετα έργα, με διάρκεια έως 2 έτη και αξία έως το 100 % της συμβατικής αξίας των φάσεων Γ' και Δ'.

Εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης:

Α' φάση, μελέτες: 431 250,00 EUR.

Β' φάση, έργα: 10 905 031,15 EUR.

Γ' φάση, υποστηρικτικές υπηρεσίες: 4 500 000,00 EUR.

Δ' φάση, μεταβατική διαχείριση: 2 500 000,00 EUR.

Σύνολο τροποποιήσεων: 18 336 281,15 EUR πλέον ΦΠΑ.

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης με τις τροποποιήσεις: 48 008 843,45 EUR πλέον ΦΠΑ.

New text:

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προβλέπονται:

1) η άσκηση τού μονομερούς δικαιώματος τροποποίησης τής σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με επαύξηση τού οικονομικού αντικειμένου έως 50 % της συμβατικής δαπάνης, αναφορικά με τις υπηρεσίες μελετών και κατασκευής έργων (Α’ και Β’), με σκοπό την κατασκευή νέου κυττάρου ή κυττάρων, που σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 κατωτέρω, θα εξασφαλίζει πρόσθετο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α., τουλάχιστον έως και δύο (2) έτη·

2) στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος τροποποίησης τής σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται πρόβλεψη για την επανάληψη όμοιων υπηρεσιών λειτουργίας, για ανάλογο χρόνο, με τη χωρητικότητα που εξασφαλίζουν τα πρόσθετα έργα, με διάρκεια έως 2 έτη και αξία έως το 100 % της συμβατικής αξίας των φάσεων Γ' και Δ'.

Εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης:

Α' φάση, μελέτες: 431 250,00 EUR.

Β' φάση, έργα: 11 715 031,15 EUR.

Γ' φάση, υποστηρικτικές υπηρεσίες: 4 500 000,00 EUR.

Δ' φάση, μεταβατική διαχείριση: 2 500 000,00 EUR.

Σύνολο τροποποιήσεων: 19 146 281,15 EUR πλέον ΦΠΑ.

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης με τις τροποποιήσεις: 50 438 843,45 EUR πλέον ΦΠΑ.

Deadline Date2019-09-09
Publication Date2019-09-09
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΑναστασία Κοτσεκίδου
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+30 2132148372
Fax+30 2106777238
Class Code45112350
Class DescriptionReclamation of waste land
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-27

Waste disposal site construction work

Διά της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος, για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπομένων στον Π.Ε.Σ.Δ.Α. Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας την τελική αποκατάσταση του χώρου. H σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση του έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση του χώρου.

Extended TitleΜελέτη - κατασκευή έργων, για την α’ φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
Extended Description

Α’ φάση: Στη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών, που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Π.Ε., καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων, για τη σύνταξη των εγγράφων, που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση τού συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης όλης της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής.

Β’ φάση: Στο σύνολο των εργασιών κατασκευής του ενδιάμεσου χώρου τελικής διάθεσης αποβλήτων, εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Δυτικής Αττικής. Η κατασκευή και λειτουργία του χώρου θα πρέπει να καλύπτει τους στόχους, που τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Τα κύτταρα που θα επιλεγούν, θα πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 4.000.000 μ3.

Οι εργασίες κατασκευής των κυττάρων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

— τα έργα διαμόρφωσης των κυττάρων, με τις απαιτούμενες εκσκαφές, επιχώσεις, την κατασκευή αναχωμάτων ή άλλων ειδικών τεχνικών έργων, που οι διαγωνιζόμενοι θα κρίνουν απαραίτητα, για τη στατική ευστάθεια του απορριμματικού ανάγλυφου, που θα δημιουργηθεί από τις νέες αποθέσεις,

— τα σχέδια πλήρωσης των νέων Χ.Υ.Τ.Α. θα προβλέπουν την ταυτόχρονη κάλυψη των απορριμμάτων σε ημερήσια βάση και τη σταθεροποίηση των απορριμματικών πρανών,

— την κατασκευή των αναγκαίων προσβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο φόρτο που προαναφέρθηκε,

— τα έργα στεγάνωσης των κυττάρων, με αργιλικό φραγμό η ισοδύναμη λύση, μεμβράνη τουλάχιστον 2 mm, στρώση προστασίας της μεμβράνης, στρώση αποστράγγισης, τα απαραίτητα γεωυφάσματα προστασίας κ.τ.λ.,

— τα έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, ήτοι φρεάτια συλλογής, δίκτυο απορροής στραγγισμάτων κ.λπ..

Τα συνοδά έργα των κυττάρων νέων Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία δίκτυα οδοποιίας, πυρόσβεσης - πυροπροστασίας, έργα ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, κεντρικά δίκτυα άρδευσης, διαχείρισης όμβριων υδάτων, περίφραξη και ό,τι άλλο ορίζει η Α.Ε.Π.Ο., που θα εγκριθεί.

Για την τελική αποκατάσταση συγκεκριμένων κυττάρων, προβλέπονται ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες:

— εργασίες εξομάλυνσης και διαμόρφωσης τελικής επιφανείας των κυττάρων, με την αναγκαία προς τούτο χωματοκάλυψη,

— εργασίες στεγάνωσης αναγλύφου,

— εργασίες εκτροπής ομβρίων,

— εργασίες εκτόνωσης βιοαερίου,

— εργασίες διαμόρφωσης υποβάθρου για φυτεύσεις,

— εργασίες φυτευσε […].

Γ’ φάση: Στην υποστηρικτική προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λειτουργία τού χώρου υγειονομικής ταφής. Η υποστηρικτική λειτουργία είναι 2ετής και περιλαμβάνει ενδεικτικά: Εργασίες διάστρωσης, συμπίεσης, χωματοκάλυψης των απορριμμάτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων.

Δ' φάση: Πέραν των υποστηρικτών υπηρεσιών από τον ανάδοχο, που περιεγράφησαν στη Γ' φάση, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης τού εξοπλισμού που θα διαθέσει ο ανάδοχος, με στόχο την υλοποίηση τής μεταβατικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. Ως προς τα μέτρα αυτά, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν ορισμένα εξ αυτών, που περιγράφονται στην εγκύκλιο 8.11.2018 του Υ.Π.ΕΝ.. Η διάρκεια του σταδίου αυτού είναι αντίστοιχη με της Γ' φάσης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων αξιοποιήσιμων προϊόντων, που ενδεχομένως προκύψουν από τη μεταβατική διαχείριση, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του.

Deadline Date2019-09-09
Publication Date2019-08-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value29672562.30
OrganisationΕιδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Attention OfΑναστασία Κοτσεκίδου
AddressΆντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
TownAthens
Postal Code115 25
Phone+30 2132148372
Fax+30 2106777238
Class Code45222110
Class DescriptionWaste disposal site construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 12, 2019
Provide English languages services for publications as well as online products in the field of linguistic editing, text formatting, and copywriting.
View more
Deadline: Dec 13, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φρέσκου γάλακτος, για τους εργαζομένους του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών προσώπων του. Οι φορείς που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια, είναι:α) ο Δήμος...
View more
Deadline: Dec 11, 2019
Επαναληπτικός, ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των νομικών προσώπων του, ετών 2020 και 2021,...
View more