1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń/symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ.

Extended TitleDostawa urządzeń/symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-08
New text:
2019-11-22
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2019

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2020

Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-08
New text:
2019-11-22
Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfAgnieszka Anucińska
Addressul. Żwirki i Wigury 63, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Dział Zakupów Projektowych, pok. 107
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720723
Fax+48 225720722
Class Code38970000
Class DescriptionResearch, testing and scientific technical simulator
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-03

Research, testing and scientific technical simulator

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń / symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ.

Extended TitleDostawa urządzeń / symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM...
Extended Description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń / symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ.

3. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

1) dostawa przedmiotu zamówienia do Katedry i Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, POLSKA, wraz z instalacją oraz instruktażem w zakresie obsługi.

2) Uzgodnienie terminu dostawy z kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w protokole odbioru, przy czym w odbiorze sprzętu uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, POLSKA.

Na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-09-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfAgnieszka Anucińska
Addressul. Żwirki i Wigury 63, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Dział Zakupów Projektowych pok. 107
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720723
Fax+48 225720722
Class Code38970000
Class DescriptionResearch, testing and scientific technical simulator
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku w...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach, obejmujących w szczególności przebudowę istniejących budynków Zespołu powięziennego, oraz opracowanie projektu wykonawczego...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze.Wykonana przebudowa musi zagwarantować retencję wody na poziomie 23 078 m3/rok.Elementami systemu melioracyjnego...
View more