Строеж: реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград (улица „Армира“, улица „Климент Охридски“ и улица „Христо Ботев“ в гр. Ивайловград).

Категория на строежа: IV категория.

Улица „Армира“ има директна връзка с път ІІ-59.

Разглежданият участък е с дължина 885,0 м, квадратура на уличната настилка — 8 314,6 м2.

Улица „Христо Ботев“ има директна връзка с път ІІ-59.

Разглежданият участък е с дължина 340,0 м, квадратура на уличната настилка — 2 868,00 м2.

Улица „Св. Климент Охридски“ има връзка с път ІІ-59, чрез улица „Христо Ботев“.

Разглежданият участък е с дължина 382,5 м и с квадратура на уличната настилка 2 102,2 м2.

Extended TitleИзвършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград“
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-08
New text:
2019-10-18
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-09
New text:
2019-10-21
Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-09-16
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Ивайловград
Attention OfДиана Овчарова
Addressул. „България“ № 49
TownIvaylovgrad
Postal Code6570
Phone+359 36616090
Fax+359 36616022
Class Code45233252
Class DescriptionSurface work for streets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-05

Surface work for streets

Строеж: реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград (улица „Армира“, улица „Климент Охридски“ и улица „Христо Ботев“ в гр. Ивайловград).

Категория на строежа: IV-та категория:

— Улица „Армира“ има директна връзка с път ІІ — 59. Разглежданият участък е с дължина 885,0 м, квадратура на уличната настилка 8 314,6 м2,

— Улица „Христо Ботев“ има директна връзка с път ІІ — 59. Разглежданият участък е с дължина 340,0 м, квадратура на уличната настилка 2 868,00 м2,

— улица „Св. Климент Охридски“ има връзка с път ІІ — 59, чрез улица „Христо Ботев“. Разглежданият участък е с дължина 382,5 м е с квадратура на уличната настилка 2 102,2 м2.

Забележка: към настоящия документ е приложена техническа спецификация.

Extended Title„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград“
Extended Description

Строеж: реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград (улица „Армира“, улица „Климент Охридски“ и улица „Христо Ботев“ в гр. Ивайловград).

Категория на строежа: IV-та категория:

— Улица „Армира“ има директна връзка с път ІІ — 59. Разглежданият участък е с дължина 885,0 м, квадратура на уличната настилка 8 314,6 м2,

— Улица „Христо Ботев“ има директна връзка с път ІІ — 59. Разглежданият участък е с дължина 340,0 м, квадратура на уличната настилка 2 868,00 м2,

— улица „Св. Климент Охридски“ има връзка с път ІІ — 59, чрез улица „Христо Ботев“. Разглежданият участък е с дължина 382,5 м е с квадратура на уличната настилка 2 102,2 м2.

Забележка: към настоящия документ е приложена техническа спецификация.

Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-09-05
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1103108.88
OrganisationОбщина Ивайловград
Attention OfЗа въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите — Диана Овчарова — кмет
AddressОбщина Ивайловград, ул. „България“ № 49
TownIvaylovgrad
Postal Code6570
Phone+359 36616090
Fax+359 36616022
Class Code45233252
Class DescriptionSurface work for streets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Предметът на настоящата обществена поръчка включва разработването на проектна документация, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“, чрез подлез под двойната...
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Предметът на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши доставка на материали за извършване на текущ ремонт на сграда „Кухня“ в м. Добро поле, находяща се в териториалния обхват...
View more