Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8-Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-12-09
New text:
2019-12-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-12-09
New text:
2019-12-16
Deadline Date2019-12-16
Publication Date2019-11-15
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Attention OfHolec, Zuska & partneři advokátní, s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-08

Construction work

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,

Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-03
New text:
2019-12-09
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-03
New text:
2019-12-09
Deadline Date2019-12-09
Publication Date2019-11-08
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Attention OfHolec, Zuska & partneři advokátní, s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-31

Construction work

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a a to v areálu AV ČR v. v. i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,

Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-22
New text:
2019-12-03
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-22
New text:
2019-12-03
Deadline Date2019-12-03
Publication Date2019-10-31
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Attention OfHolec, Zuska & Partneři advokátní s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-23

Construction work

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-08
New text:
2019-11-22
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-08
New text:
2019-11-22
Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-23
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Attention OfHolec, Zuska & partneři advokátní, s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-09

Construction work

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,

Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-10-11
New text:
2019-11-08
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-10-11
New text:
2019-11-08
Section:
II.2.7)
Previous text:

518

New text:

546

Deadline Date2019-11-08
Publication Date2019-10-09
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Attention OfHolec, Zuska & partneři advokátní, s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-11

Construction work

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p.č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Extended Description

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby podle Projektové dokumentace (která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace; dále jen „projektová dokumentace“) a dále podle stavebního povolení, jež bude pro dotčenou stavbu vydáno.

Stavba bude zahrnovat vedle objektu administrativní budovy odstranění stávajícího oplocení na řešeném území, odstranění zpevněných ploch, pokácení dřevin určených ke kácení a přeložku stávajícího teplovodu včetně zařízení stávajícího výměníku do nového objektu výměníku, hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy včetně parkovacích stání pro automobily, přípojky vody a kanalizace, dešťovou kanalizaci, přípojky NN a VO, datová a telefonní připojení, krytou spojovací lávku s objektem stávajícího Tokamaku, sadové úpravy a venkovní architekturu včetně nového oplocení.

Stavba bude umístěna do míst, ve kterých se nachází stávající dva objekty určené k demolici. Technologický objekt dálkového vytápění na pozemku p. č. 4054/10 je předmětem této Veřejné zakázky. Demolice bývalého provozního objektu (pozemek p. č. 4054/8) však není předmětem této Veřejné zakázky.

Deadline Date2019-10-11
Publication Date2019-09-11
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value145900000.00
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Attention OfHolec, Zuska & partneři advokátní, s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 17, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku“...
View more
Deadline: Dec 3, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (dále jen „SEZ“) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě....
View more
Deadline: Dec 17, 2019
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu“.Rekonstrukce mostu ev. č. 325-021 bude zároveň probíhat i s úpravou místní komunikace. Začátek úseku je na silnici...
View more