Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, ČESKÁ REPUBLIKA, p.č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Extended TitleAdministrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Extended Description

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a a to v areálu AV ČR, v.v.i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „Dílo“ nebo také „stavba“). Nová budova bude sloužit k účelům administrativním (technicko-hospodářská správa ústavu, vedení ústavu), účelům vědeckým, studijním a pedagogickým.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby podle Projektové dokumentace (která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace; dále jen „projektová dokumentace“) a dále podle stavebního povolení, jež bude pro dotčenou stavbu vydáno.

Stavba bude zahrnovat vedle objektu administrativní budovy odstranění stávajícího oplocení na řešeném území, odstranění zpevněných ploch, pokácení dřevin určených ke kácení a přeložku stávajícího teplovodu včetně zařízení stávajícího výměníku do nového objektu výměníku, hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy včetně parkovacích stání pro automobily, přípojky vody a kanalizace, dešťovou kanalizaci, přípojky NN a VO, datová a telefonní připojení, krytou spojovací lávku s objektem stávajícího Tokamaku, sadové úpravy a venkovní architekturu včetně nového oplocení.

Stavba bude umístěna do míst, ve kterých se nachází stávající dva objekty určené k demolici. Technologický objekt dálkového vytápění na pozemku p. č. 4054/10 je předmětem této Veřejné zakázky. Demolice bývalého provozního objektu (pozemek p. č. 4054/8) však není předmětem této Veřejné zakázky.

Deadline Date2019-10-11
Publication Date2019-09-11
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value145900000.00
OrganisationÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Attention OfHolec, Zuska & partneři advokátní, s.r.o.
AddressZa Slovankou 1782/3
TownPrague
Postal Code182 00
Phone+420 296325235
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizace stavebních prací, dodávek a související projekční činnost pro projekt rekonstrukce Libeňského mostu. Veřejná zakázka bude zadávána s využitím metody Design & Build, kdy technické podmínky nahradí požadavky na výkon...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Rekonstrukce obvodového pláště a interiérů budovy na adrese Revoluční 3289, 400 01 Ústí nad Labem
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/262 v úseku začínajícím v km 22,101 ve Starém Šachově na hranici okresů Děčín a Česká Lípa a končícím v Děčíně v...
View more