Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.

Extended TitlePořízení kulatých stožárů
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.

Publication Date2019-12-13
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value6500000.00
OrganisationTechnologie Hlavního města Prahy, a.s.
Attention OfPetr Fencl
AddressDělnická 12
TownPrague
Postal Code250 88
Phone+420 277004055
Class Code44212250
Class DescriptionMasts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 5, 2020
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, ČESKÁ REPUBLIKA, na pozemku parc. č....
View more
Deadline: Mar 6, 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace a jejích příloh - nová budova Fakulty zdravotnických studií.
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice – Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V...
View more