Υλοποίηση της Πράξης: «Διεύρυνση υπηρεσιών Τ.Π.Ε., για τους ασθενείς και το προσωπικό τού Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029875, ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020», συνολικής αξίας 871 992,80 EUR (με ΦΠΑ 24 %) (CPV 4818000, 30237110, 30236000, 48822000).

Extended TitleΔιεύρυνση υπηρεσιών Τ.Π.Ε., για τους ασθενείς και το προσωπικό τού Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.
Extended Description

Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, εξασφάλιση πρόσβασης στην εφαρμογή υποστήριξης κλινικών / ιατρικών αποφάσεων (CDS) UpToDate, επέκταση ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων, αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών με τέσσερεις (4) κεντρικούς εξυπηρετητές, αναβάθμιση υποδομών του ενσύρματου δικτύου με την προσθήκη, και την παραμετροποίηση δύο (2) κεντρικών διανομέων δικτύου και 10 τοπικών διακοπτών διανομής, αναβάθμιση υποδομών ασφαλείας του ασύρματου δικτύου με την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τεσσάρων (4) συσκευών ασφαλείας, προμήθεια και παραμετροποίηση 40 ταμπλετών και 20 τερματικών χειρός με ενσωματωμένο σαρωτή, αναδιάταξη εξοπλισμού στο data center του νοσοκομείου, και υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας.

Publication Date2020-01-14
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationΓενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Attention OfΓενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
AddressΠεριφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης - Ν. Ευκαρπία - Δήμος Παύλου Μελά
TownThessaloniki
Postal Code564 03
Phone+30 2313323115
Fax+30 2313323119
Class Code48180000
Class DescriptionMedical software package
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Το έργο αφορά σε:1.1) Έργα στον υποθαλάσσιο χώρο Τήνου - Σύρου:— 1 τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150 kV διασύνδεσης Τήνου - Σύρου (33 km),— 1 υποβρύχιο οπτικό καλώδιο, αποτελούμενο από...
View more
Deadline: Apr 13, 2020
— η παροχή υπηρεσιών: «Συλλογή δεδομένων και καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού»,— η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την αντικατάσταση 21.920 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, καθώς και η προμήθεια τού...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων μοτοσικλετών (CPV 34411200), για τις ανάγκες των ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ., Γ.Ε.Α., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Σ. — Διακήρυξη 5/2020,...
View more