Предмети на настоящата обществена поръчка са „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“. Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши ремонтни дейности на МТБ на горепосочените обекти, с оглед подобряване на експлоатационното състояние на сградите с цел подобряване на социално-битовите условия и подобряването на работна среда.

Дейности включени в предмета са:

Последователност на строително-монтажните работи:

1. За склад в РПС Златица: ремонт на покрива;

2. Ремонт на административна сграда в РПС Годеч — работи свързани с ВиК, подмяна на оборудване и прозорец в санитарен възел, монтиране на отоплителна система.

Extended Title„Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
Extended Description

Ремонт на административни сгради и складово помещение.

Deadline Date2019-10-16
Publication Date2019-09-11
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value15083.33
OrganisationАгенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление — София
Attention OfАлександър Георгиев Райков
Addressгр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 215, ет. 5
TownSofia
Postal Code1618
Phone+359 886423865
Fax+359 9882281
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Предмета на поръчката включва: боядисване с латекс двукратно при ремонт на помещенията и коридорите на първия етаж; боядисване с блажна боя по дървените повърхности врати и каси; ремонт на санитарното...
View more
Deadline: Nov 7, 2019
Основни дейности, които ще се извършат при изпълнение на поръчката:1. Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;2. Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;3. Управление и сигнализация...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Обществена поъчка с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и...
View more