Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши ремонтни дейности на МТБ на горепосочените обекти с оглед подобряване на експлоатационното състояние на сградите с цел подобряване на социално-битовите условия и подобряването на работна среда. Дейностите включват ремонт на покрив и ремонт на санитарен възел с изграждане отоплителна система за две помещения в РПС — Годеч.

Extended TitleРемонт на склад в РПС — Златица и ремонт на РПС — Годеч към ОПУ — София
Extended Description

Обект на настоящата обществена поръчка е „изпълнение на строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.

Publication Date2019-12-12
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value13574
OrganisationОбластно пътно управление — София
Attention OfАлександър Георгиев Райков
Addressбул. „Цар Борис ІІІ“ № 215, ет. 5
TownSofia
Postal Code1618
Phone+359 9882281
Fax+359 9884232
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 6, 2020
Agria Group Holding JSC through its subsidiary Bora Invest Ltd. plans to construct a greenfield multipurpose Port for bulk (grain), general cargo, containers and liquid (non-hazardous) cargos on own land,...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Предвидено е да се извърши реконструкция на водопроводна мрежа по улица “Вардар“, ул.“Ж.Петков“ в участъка между ул.“Вардар“ и ул.“Ал.Стамболийски“, ул.“Асен Златаров“ в участък между ул.“Ал.Стамболийски“-ул.“П.Хилендарски“ и участък между ул.“Вардар“ -...
View more
Deadline: Mar 31, 2020
Настоящата обществена поръчка е с предмет инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Софийски университет „Св. Климент...
View more