Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ — Силистра“ АД:

— обособена позиция № 1 „Доставка на разтвори за хемодиализа“ — участниците задължително оферират всички номенклатури от позицията,

— обособена позиция № 2 „Доставка на медицински изделия за хемодиализа“.

Extended TitleДоставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ — Силистра“ АД.
Extended Description

Доставка на разтвори за хемодиализа — количествата са съгласно техническата спецификация на възложителя.

Deadline Date2019-10-18
Publication Date2019-09-11
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value175000
Organisation„Многопрофилна болница за активно лечение — Силистра“ АД
Attention OfГ. Георгиев
Addressул. „Петър Мутафчиев“ № 80
TownSilistra
Postal Code7500
Phone+359 86818447
Fax+359 86823917
Class Code33692800
Class DescriptionDialysis solutions
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Предмета на поръчката включва: боядисване с латекс двукратно при ремонт на помещенията и коридорите на първия етаж; боядисване с блажна боя по дървените повърхности врати и каси; ремонт на санитарното...
View more
Deadline: Nov 7, 2019
Основни дейности, които ще се извършат при изпълнение на поръчката:1. Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;2. Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;3. Управление и сигнализация...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Обществена поъчка с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и...
View more