Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci zakázky.

Extended TitleIKEM Praha – rozšíření energocentra
Extended Description

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, ČESKÁ REPUBLIKA, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci zakázky.

Deadline Date2020-03-02
Publication Date2020-01-17
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value95867769.00
OrganisationInstitut klinické a experimentální medicíny
Attention OfMgr. Klára Zábrodská
AddressVídeňská 1958/9
TownPrague
Postal Code140 21
Phone+420 222315655
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-12

Construction work

Předmětem Zakázky je výstavba nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů jak budou specifikovány v zadávací dokumentaci zakázky.

Extended TitleIKEM Praha – Rozšíření energocentra
Extended Description

Předmětem Zakázky je výstavba nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, ČESKÁ REPUBLIKA, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů jak budou specifikovány v zadávací dokumentaci zakázky.

Publication Date2019-09-12
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationInstitut klinické a experimentální medicíny
Attention OfMgr. Klára Zábrodská
AddressVídeňská 1958/9
TownPrague
Postal Code140 21
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2020
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky potravin pro zvláštní lékařské...
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického měřiče vodivosti půdy pro bezkontaktní měření na více profilech najednou. Přístroj bude využit při výuce fyzickogegrafických a geologických praktických předmětů zaměřených na mapování a...
View more
Deadline: Mar 19, 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní centrifugy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
View more