Upphandlingen avser ramavtal för avrop av måleriarbeten för sju av Bostads AB Poseidons totalt åtta distrikt. Utförande ska ske i enlighet med handlingar förtecknade i AFB.22. Varje distrikt är i denna upphandling ett eget delområde som utvärderas separat. Totalt avser Bostads AB Poseidon att teckna sju (7) ramavtal, ett för respektive distrikt. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera delområden.

Extended TitleRamavtal - Löpande målningsarbeten
Extended Description

Se upphandlingsdokument

Deadline Date2019-10-20
Publication Date2019-09-13
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBostads AB Poseidon
Attention OfChristian Skager
AddressBox 1
TownAngered
Postal Code424 21
Class Code45442100
Class DescriptionPainting work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Kungsängsverket i Uppsala står inför en omfattande upprustning och modernisering för att klara stadens tillväxt och ökade krav på en effektiv och robust avloppsrening.
View more
Deadline: Mar 5, 2020
Rv 50/66 genomfart Ludvika, Dalarna etapp 1-4 produktion
View more
Deadline: Jan 28, 2020
Basunderhåll väg på allmänna vägar område Sydvästra Värmland, väglängd ca 931 km på totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp...
View more