Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Extended TitleArbetsbefrämjande insatser
Extended Description

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Publication Date2021-07-13
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code85300000
Class DescriptionSocial work and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-22

Social work and related services

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Extended TitleArbetsbefrämjande insatser
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2024-09-25
New text:
2021-06-30
Deadline Date2021-06-30
Publication Date2021-06-22
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code98000000
Class DescriptionOther community, social and personal services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-05-05

Other community, social and personal services

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Detta DIS låg tidigare i ett annat upphandlingsverktyg, men är nu flyttat till Tendsign.

Extended TitleDIS - Arbetsbefrämjande insatser
Extended Description

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Detta DIS låg tidigare i ett annat upphandlingsverktyg, men är nu flyttat till Tendsign.

Deadline Date2024-09-25
Publication Date2021-05-05
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUppsala Kommun
Attention OfStefan Palm
AddressKommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
TownUppsala
Postal Code753 75
Class Code98000000
Class DescriptionOther community, social and personal services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-22

Special education services

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Arbetsbefrämjande insatser 20728, DIS arbetsbefrämjande insatser

Extended TitleAvrop av utbildning i grundläggande IT-kunskap
Extended Description

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Arbetsbefrämjande insatser 20728, DIS arbetsbefrämjande insatser

Publication Date2021-03-22
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value449000.00
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code80340000
Class DescriptionSpecial education services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-16

Miscellaneous services

Innovativ insats för arbetssökande som är i behov av såväl rustande som matchande stöd för att nå målet om arbete eller studier.

Extended TitleAvrop för matchning mot arbete för arbetslösa boende i utsatta stadsdelar
Extended Description

Innovativ insats för arbetssökande som är i behov av såväl rustande som matchande stöd för att nå målet om arbete eller studier.

Publication Date2020-06-16
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1298000.00
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code98300000
Class DescriptionMiscellaneous services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-05-05

Social work and related services

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Arbetsbefrämjande insatser 20728, DIS arbetsbefrämjande insatser

Extended TitleAvrop av arbetsprövning
Extended Description

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Arbetsbefrämjande insatser 20728, DIS arbetsbefrämjande insatser

Publication Date2020-05-05
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1300000.00
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code85300000
Class DescriptionSocial work and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-02-17

IT services: consulting, software development, Internet and support

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Arbetsbefrämjande insatser 20728, DIS arbetsbefrämjande insatser

Extended TitleAvrop av utbildning i grundläggande IT-kunskap
Extended Description

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Arbetsbefrämjande insatser 20728, DIS arbetsbefrämjande insatser

Publication Date2020-02-17
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1000000.00
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-13

Social work and related services

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Extended TitleArbetsbefrämjande insatser
Extended Description

Syftet med detta dynamiska inköpssystem är att kunna avropa kommunens olika behov av arbetsbefrämjande insatser av skiftande karaktär på ett enhetlig sätt.

Deadline Date2024-09-25
Publication Date2019-09-13
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUppsala kommun
TownUppsala
Class Code85300000
Class DescriptionSocial work and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more