Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улицата са следните:

— улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6 678,8 м2.

Ремонт на улици в село Труд — улица „Н. Петков“ и улица „Янтра“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улиците са следните:

— улица „Н. Петков“ — 739,345 м, 5 515,4 м2,

— улица „Янтра“ — 662,645 м, 6 328,5 м2.

Extended TitleИзвършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община „Марица“
Extended Description

Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улицата са следните:

— улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6 678,8 м2.

Ремонт на улици в село Труд — улица „Н. Петков“ и улица „Янтра“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улиците са следните:

— улица „Н. Петков“ — 739,345 м, 5 515,4 м2,

— улица „Янтра“ — 662,645 м, 6 328,5 м2.

Publication Date2020-02-24
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1089151.05
OrganisationОбщина „Марица“ — област Пловдив
Attention OfЛюбомира Ангелова
Addressбул. „Марица“ № 57А
TownPlovdiv
Postal Code4003
Phone+359 32907800
Fax+359 32951934
Class Code45233252
Class DescriptionSurface work for streets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 6, 2020
Строежът е II категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т....
View more
Deadline: Jul 6, 2020
Поръчката включва доставка на реактиви, химикали и консумативи, описани в техническа спецификация (приложение № 1а) от документацията за обществена поръчка и е разделена на 7 (седем) обособени позиции.
View more
Deadline: Jul 2, 2020
Цел на обществената поръчка е доставка на нова, неупотребявана комуникационна техника за нуждите на Учебен център по кибероперации.
View more