Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улицата са следните:

— улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6 678,8 м2.

Ремонт на улици в село Труд — улица „Н. Петков“ и улица „Янтра“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улиците са следните:

— улица „Н. Петков“ — 739,345 м, 5 515,4 м2,

— улица „Янтра“ — 662,645 м, 6 328,5 м2.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация.

Extended TitleИзвършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община „Марица“
Extended Description

Ремонт на улица в село Рогош — улица „Васил Левски“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улицата са следните:

— улица „В. Левски“ — 936,968 м, 6 678,8 м2.

Ремонт на улици в село Труд — улица „Н. Петков“ и улица „Янтра“.

Категория на строежа: IV категория.

Дължините и площите на улиците са следните:

— улица „Н. Петков“ — 739,345 м, 5 515,4 м2,

— улица „Янтра“ — 662,645 м, 6 328,5 м2.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация.

Deadline Date2019-10-16
Publication Date2019-09-16
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1091657.18
OrganisationОбщина Марица
Attention Ofза въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите — Илияна Илиева
Addressбул. „Марица“ № 57А
TownPlovdiv
Postal Code4003
Phone+359 32907800
Fax+359 32951934
Class Code45233252
Class DescriptionSurface work for streets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 18, 2019
Предметът на настоящата обществена поръчка е инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната...
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:— дейност I „Изготвяне на инвестиционен проект“,— дейност II „Изпълнение на СМР по реализиране на строителството“,— дейност III „Упражняване на авторски надзор“.
View more
Deadline: Nov 15, 2019
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури по обособени позиции, описани по брой на номенклатурни единици в техническата спецификация. В предмета на поръчката се включва...
View more