Kortfattad beskrivning av omfattningen

Omfattningen av upphandlingen är för ett 80-tal av våra medarbetare i Betalstation som behöver för arbetet passande kläder av hög kvalitet, varav det yttre lagret med varselfunktionalitet (varsel gul). En grundsättning (enligt beskrivning 1.1.10) för en medarbetare kostar idag ca 7 000 SEK per person.

Upphandlingen avser främst komplettering av klädesplagg och i vissa fall nyanskaffning.Omfattningen av återanskaffning beror på klädespersedlarnas livslängd.

I upphandlingen ingår även lagerhållning av Köparens mest frekvent beställda klädesplagg.

De mest frekventa klädesplaggen (se 1.1.12 punkt 1-10)

Extended TitleArbetskläder ramavtal
Extended Description

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Omfattningen av upphandlingen är för ett 80-tal av våra medarbetare i Betalstation som behöver för arbetet passande kläder av hög kvalitet, varav det yttre lagret med varselfunktionalitet (varsel gul). En grundsättning (enligt beskrivning 1.1.10) för en medarbetare kostar idag ca 7 000 SEK per person.

Upphandlingen avser främst komplettering av klädesplagg och i vissa fall nyanskaffning.Omfattningen av återanskaffning beror på klädespersedlarnas livslängd.

I upphandlingen ingår även lagerhållning av Köparens mest frekvent beställda klädesplagg.

De mest frekventa klädesplaggen (se 1.1.12 punkt 1-10)

Vad som efterfrågas

Köparen efterfrågar ett partnerskap för lösandet av Köparens behov i enlighet med omfattningsbeskrivningen. Innehållet i leveransen kan förändras över tiden enligt avtalets intentioner vilket innebär att Parterna förväntas anpassa sig till förändrade situationer. Primärt är att ett 80-tal medarbetarna behöver för arbetet i Betalstation passande, funktionella och bekväma kläder av hög kvalitet.

Kläderna (ytterplaggen som varierar utifrån årstid och temperatur) har ett yttre lager med som innehåller varselfunktion.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft 2019-12-01.

Avtalets slut 2021-11-30.

Avtalet kan komma att förlängas efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Förlängning kan ske med tolv (12) månader per gång. Avtalet kan förlängas med sammanlagt 2 år.

Deadline Date2019-10-21
Publication Date2019-09-18
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationØresundsbro Konsortiet
Attention OfMartin Reinholtz
AddressVester Søgade 10
TownKøbenhavn V
Postal Code1601
Class Code18110000
Class DescriptionOccupational clothing
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Teknikentreprisen omfatter installationer i 2 identiske datacentre som opføres i Gødstrup. Bygningerne er hver på 600 m2 og designet til Tier Level III. IT-last på 240 kW, som skal kunne...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå en rammeaftale på køb og levering af økologiske og konventionelle fødevarer til produktionskøkkener i Bornholms Regionskommune.
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Udbuddet vedrører: 1) levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning, og 2) levering af kompressionsærmer, kompressionshandsker og påtagere til ærmer og handsker inkl. måltagning.
View more