Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Extended TitleAmgros 2020-1.930.b.
Extended Description

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: H05BX01,

Generisk navn: Cinacalcet,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 30 mg,

Enhedsværdi: 60 mg,

Mængde i enheder: 38 822.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: H05BX01,

Generisk navn: Cinacalcet,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 60 mg,

Enhedsværdi: 60 mg,

Mængde i enheder: 19 619.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: H05BX01,

Generisk navn: Cinacalcet,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 90 mg,

Enhedsværdi: 60 mg,

Mængde i enheder: 7 616.

De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. For nærmere beskrivelse henvises der til pkt. VI.3, udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 29.10.2019 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

Deadline Date2019-10-29
Publication Date2019-09-18
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value6290000
OrganisationAmgros I/S
Attention OfFlemming Sonne
AddressDampfærgevej 22
TownCopenhagen
Postal Code2100
Phone+45 88713000
Fax+45 88713008
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Teknikentreprisen omfatter installationer i 2 identiske datacentre som opføres i Gødstrup. Bygningerne er hver på 600 m2 og designet til Tier Level III. IT-last på 240 kW, som skal kunne...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå en rammeaftale på køb og levering af økologiske og konventionelle fødevarer til produktionskøkkener i Bornholms Regionskommune.
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Udbuddet vedrører: 1) levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning, og 2) levering af kompressionsærmer, kompressionshandsker og påtagere til ærmer og handsker inkl. måltagning.
View more