Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych / chodników / zjazdów na posesje, wykonanie prac w zakresie infrastruktury technicznej, zagospodarowanie zieleni, montaż małej architektury, wykonanie monitoringu, montaż infomatu, wykonanie systemu Wi-Fi w zakresie przyjętym dla węzła integracyjnego Żukowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Extended TitleBudowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/07/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

New text:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 210 dni od daty przekazania terenu budowy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Deadline Date2019-10-22
Publication Date2019-10-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Żukowo
Attention OfIzabela Pleszyniak
Addressul. Gdańska 52
TownŻukowo
Postal Code83-330
Phone+48 586858300
Fax+48 586858330
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-20

Surface work for roads

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych / chodników/ zjazdów na posesje, wykonanie prac w zakresie infrastruktury technicznej, zagospodarowanie zieleni, montaż małej architektury, wykonanie monitoringu, montaż infomatu, wykonanie systemu Wi-Fi w zakresie przyjętym dla węzła integracyjnego Żukowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Extended TitleBudowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi
Extended Description

Na zamówienie składa się:

1) etap I ul. Pożarna i Tuwima w Żukowie

a) Budowa ul. Pożarnej o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 291 mb i szerokości zmiennej wraz z budową 17 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, robotami teletechnicznymi, zagospodarowaniem zieleni. Do obowiązków Wykonawcy należy połączenie nowo budowanego oświetlenia ul. Tuwima z oświetleniem wykonanym w ramach odrębnego przedsięwzięcia.

b) Budowa ul. Tuwima o nawierzchni z kostki betonowej wraz z parkingiem

(94 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 5 miejsc postojowych „kiss&ride”, 2 miejsca postojowe dla pojazdów taxi, oświetleniem, kanalizacją deszczową, monitoringiem, wiatą rowerową dla 20 rowerów, infomatem, robotami teletechnicznymi, zagospodarowaniem zieleni, system Wi-Fi umożliwiający odbiór Internetu na terenie całego parkingu na ul. Tuwima

c) Zgodnie z decyzją ZRID, roboty wymagają uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych (po stronie Wykonawcy).

2) Etap II trasy rowerowe wzdłuż dróg krajowych

a) Trasy rowerowe na ul. Gdyńskiej na trasie Małkowo–Żukowo oraz Kościerskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Brzozową w Glinczu — nawierzchnia bitumiczna ciągu pieszo- rowerowego, roboty teletechniczne, montaż barierek, zagospodarowanie zieleni, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, roboty energetyczne, nawierzchnia bitumiczna ścieżek rowerowych, budowa schodów terenowych, nawierzchnia z kostki betonowej ciągów pieszo-rowerowych.

3) Etap III trasy rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich

a) Przebieg trasy ul. Kartuską prowadzącą z Żukowa w kierunku Kartuz – ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, zagospodarowanie zieleni, ciągi pieszo – rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej.

4) Etap IV trasy rowerowe wzdłuż dróg powiatowych

a) Przebieg trasy ul. Elżbietańską prowadzącą w kierunku Smołdzina – nawierzchnia bitumiczna ścieżek rowerowych, zagospodarowanie zieleni.

5) Etap V trasy rowerowe wzdłuż dróg gminnych

a) Przebieg trasy wzdłuż dróg gminnych w Borkowie, Rutkach, Żukowie.

ul. Parkowa, Mickiewicza, Glinczu, ul. Brzozowa, Akacjowa, Dębowa, Żukowie ul. Pod Otomino, przez miejscowość Otomino w kierunku miejscowości Żukowo ul. 3 Maja (w tym ul. Głęboka w Borkowie według zgłoszenia przyjętego przez Starostwo).

Deadline Date2019-10-22
Publication Date2019-09-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Żukowo
Attention OfIzabela Pleszyniak
Addressul. Gdańska 52
TownŻukowo
Postal Code83-330
Phone+48 586858300
Fax+48 586858330
Class Code45233220
Class DescriptionSurface work for roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2019
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowe Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" w...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”.
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła).
View more