Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende levering af møbler, herunder kontormøbler, mødemøbler, barmøbler og kantinemøbler benævnt 50.30 Møbler.

Udbuddet forventes gennemført som et begrænset udbud.

Rammeaftalen retter sig mod kommunale kunder, der forpligter sig til at foretage deres indkøb af standard administrative kontormøbler inden for det udbudte sortiment på rammeaftalen. Der vil dog være mulighed for, at også andre SKI-kunder kan tilslutte sig aftalen. Denne mulighed gælder ikke statslige kunder og de 5 regioner.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, samt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen www.comdia.com Den tekniske dialog er netop igangsat.

Extended TitleMøbler
Extended Description

Udbuddet vedrører en Rammeaftale om levering af møbler og service i forbindelse med køb af møbler til standard administrative arbejdspladser. Sortimentet på Rammeaftalen forventes at omfatte skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper samt et lille – frivilligt - sortiment af dialogmøbler.

Herudover forventes der også at et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af Rammeaftalen, fx udarbejdelse af tegninger og vedligeholdelse af møbler.

Publication Date2019-09-20
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStaten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Attention OfPreben Svenstrup
AddressH.C. Hansens Gade 4
TownCopenhagen
Postal Code2300
Class Code39000000
Class DescriptionFurniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Nærværende udbud vedrører rammeaftale vedrørende levering af diabeteshjælpemidler til Ærø Kommune, Ældre- og sundhedsforvaltningen.
View more
Deadline: Oct 31, 2019
Aarhus University puts out to tender the purchase of a Digital Image Correlation 3D system.
View more
Deadline: Dec 19, 2019
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Proceduresæt til Region Nordjylland. Udbuddet er opdelt i 24 delkontrakter og svarer til 24 sterile proceduresæt.
View more