SKI udbyder rammeaftale 50.30 vedrørende levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af møbler til kontormiljøer, kantinemiljøer og mødemiljøer. Sortimentet på rammeaftalen omfatter skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper samt et lille – frivilligt - sortiment af dialogmøbler.

Herudover indgår der et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, f.eks. udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse af møbler samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

Rammeaftalen er forpligtende for de kunder, som har tilsluttet sig aftalen. Den enkelte kunde har i forbindelse med tilslutningen kunnet vælge hvilke hovedproduktgrupper, de ønskede at forpligte sig til at aftage. Det fremgår af SKI's bilag A, hvem der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen og for hvilke hovedproduktgrupper. En mindre del af af de udbudte produkter er frivillige at aftage for samtlige kunder.

Extended TitleMøbler
Extended Description

Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af møbler til kontormiljøer, kantinemiljøer og mødemiljøer.

Herudover indgår der også et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, f.eks. udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse af møbler samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

De udbudte produkter er opdelt i 18 hovedproduktgrupper:

- A. Skriveborde

- B. Løse bordplader til skriveborde

- C. Projektborde

- D. Skrivebordsstole

- E. Stå-støtte stole

- F. Standardborde

- G. Counterborde

- H. Barborde

- I. Standardstole

- J. Mødestole

- K. Counterstole

- L. Barstole

- M. Stole med sammenkobling

- N. Reoler

- O. Skærmvægge

- P. Skrivebordslamper

- Q. Miljømøbler

- R. Dialogmøbler.

Deadline Date2020-05-07
Publication Date2020-04-01
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value440000000
OrganisationStaten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Attention OfPreben Svenstrup
AddressH.C. Hansens Gade 4
TownCopenhagen
Postal Code2300
Class Code39000000
Class DescriptionFurniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-20

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende levering af møbler, herunder kontormøbler, mødemøbler, barmøbler og kantinemøbler benævnt 50.30 Møbler.

Udbuddet forventes gennemført som et begrænset udbud.

Rammeaftalen retter sig mod kommunale kunder, der forpligter sig til at foretage deres indkøb af standard administrative kontormøbler inden for det udbudte sortiment på rammeaftalen. Der vil dog være mulighed for, at også andre SKI-kunder kan tilslutte sig aftalen. Denne mulighed gælder ikke statslige kunder og de 5 regioner.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, samt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen www.comdia.com Den tekniske dialog er netop igangsat.

Extended TitleMøbler
Extended Description

Udbuddet vedrører en Rammeaftale om levering af møbler og service i forbindelse med køb af møbler til standard administrative arbejdspladser. Sortimentet på Rammeaftalen forventes at omfatte skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper samt et lille – frivilligt - sortiment af dialogmøbler.

Herudover forventes der også at et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af Rammeaftalen, fx udarbejdelse af tegninger og vedligeholdelse af møbler.

Publication Date2019-09-20
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStaten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Attention OfPreben Svenstrup
AddressH.C. Hansens Gade 4
TownCopenhagen
Postal Code2300
Class Code39000000
Class DescriptionFurniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 17, 2020
This call for tenders aims at the establishment of a service contract with an economic operator covering the update and production of the Small Woody Feature High Resolution layer (HRL),...
View more
Vejdirektoratet planlægger at udbyde støjskærmsentrepriser i totalentrepriser. Vejdirektoratet gennemfører derfor en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39.Formålet med markedsundersøgelsen er at drøfte udkastet til udbudsmaterialet på det kommende udbud af...
View more
Hillerød Kommune agter at iværksætte et udbud om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød i hovedentreprise medio august 2020.
View more