Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα

2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Extended TitleΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 03/2018)
Extended Description

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα

2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Modifications

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα

2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-02-06
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Attention OfΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
AddressΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
TownAg. I. Rentis
Postal CodeGR 18233
Phone+30 2104270722
Fax+30 2104907861
Class Code09134200
Class DescriptionDiesel fuel
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-26

Diesel fuel

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Extended TitleΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 03/2018)
Extended Description

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Modifications

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-01-26
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Attention OfΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
AddressΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Town'Ag.I.Rentis
Postal CodeGR 18233
Phone+30 2104270722
Fax+30 2104907861
Class Code09134200
Class DescriptionDiesel fuel
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα), ποσότητας 6.400 τόνων περίπου, με μέγιστη τιμή, ανά τόνο, 77,00 €, το οποίο θα πληροί τους όρους...
View more
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) 319.720LT, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13900LT ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 8.050LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
View more
Deadline: Mar 28, 2023
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων...
View more