Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα

2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Extended TitleΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 03/2018)
Extended Description

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα

2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Modifications

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα

2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-02-06
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Attention OfΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
AddressΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
TownAg. I. Rentis
Postal CodeGR 18233
Phone+30 2104270722
Fax+30 2104907861
Class Code09134200
Class DescriptionDiesel fuel
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-26

Diesel fuel

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Extended TitleΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 03/2018)
Extended Description

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Modifications

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα 2 ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο

προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-01-26
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Attention OfΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
AddressΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Town'Ag.I.Rentis
Postal CodeGR 18233
Phone+30 2104270722
Fax+30 2104907861
Class Code09134200
Class DescriptionDiesel fuel
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 24, 2023
Διαγωνισμός 23/2023 για την προμήθεια των ειδών «Γάζα και Επιδεσμικό υλικό» (cpv: 33141110-4, – Επίδεσμοι, cpv: 33141114-2, Ιατρική γάζα), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης...
View more
Deadline: Apr 17, 2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΚΑ, ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...
View more
Deadline: Apr 19, 2023
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούομαδα Α ομαδα Βομάδα Γ
View more