Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Extended TitleDostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-11-28
New text:
2019-12-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-11-28
New text:
2019-12-09
Deadline Date2019-12-09
Publication Date2019-11-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGaz-System S.A.
Attention OfJan Wielowieyski
Addressul. Mszczonowska 4
TownWarsaw
Postal Code02-337
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-14

Occupational clothing, special workwear and accessories

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Extended TitleDostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dlapracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) 2 zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

2) 1 zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

3) 1 zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunku w ust. 3 pkt 1–3 powyżej w ramach jednej referencji z zastrzeżeniem, że dane zamówienie spełnia 3 warunki jednocześnie.

New text:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) 2 zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata,

2) 1 zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata,

3) 1 zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Uwaga: Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przez odzież ochronną rozumie odzież CE kat. I. Natomiast przez odzież ochronną specjalistyczną Zamawiając rozumie odzież CE kat. II oraz kat. III Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunku w ust. 3 pkt 1) - 3) powyżej w ramach jednej referencji z zastrzeżeniem, że dane zamówienie spełnia trzy warunki jednocześnie.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-22
New text:
2019-11-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-22
New text:
2019-11-28
Deadline Date2019-11-28
Publication Date2019-11-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGaz-System S.A.
Attention OfJan Wielowieyski
Addressul. Mszczonowska 4
TownWarsaw
Postal Code02-337
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-22

Occupational clothing, special workwear and accessories

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Extended TitleDostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przez okres 36 miesięcy.

New text:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Section:
II.2.4
Previous text:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przez okres 36 miesięcy.

New text:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Section:
III.1.3
Previous text:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) dwa zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Polski przez okres nie krótszy niż 2 lata,

2) jedno zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Polski przez okres nie krótszy niż 2 lata,

3) Jedno zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

New text:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) 2 zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

2) 1 zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

3) 1 zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunku w ust. 3 pkt 1–3 powyżej w ramach jednej referencji z zastrzeżeniem, że dane zamówienie spełnia 3 warunki jednocześnie.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGaz-System S.A.
Attention OfJan Wielowieyski
Addressul. Mszczonowska 4
TownWarsaw
Postal Code02-337
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-27

Occupational clothing, special workwear and accessories

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przez okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Extended TitleDostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przez okres 36 miesięcy.

Deadline Date2019-11-22
Publication Date2019-09-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGaz-System S.A.
Attention OfJan Wielowieyski
Addressul. Mszczonowska 4
TownWarsaw
Postal Code02-337
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 13, 2020
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jan 14, 2020
1. Przedmiotem Zamówienia Podstawowego jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla zadania pod nazwą: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z parkingiem P&R...
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Przedmiotem zamówienia jest:— budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej w MPZP jako KDL.4 przy ul. Miłej, klasy drogi L, długości ok. 434,50 m, szerokości jezdni 6,0 m wraz z chodnikiem i...
View more