Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w wysokości nie mniejszej niż: 508 000 000,00 PLN

2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 131 000 000,00 PLN.

New text:

1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w wysokości nie mniejszej niż: 430 000 000,00 PLN.

2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 125 000 000,00 PLN.

Deadline Date2019-12-17
Publication Date2019-10-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Attention OfAgnieszka Sroczyk
Addressul. Legionów 20
TownRzeszów
Postal Code35-959
Phone+48 178534071
Fax+48 178536484
Class Code45100000
Class DescriptionSite preparation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-03

Construction work for highways, roads

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) długość ok. 10,3 km na odcinku ok km 11+400 do km 21+671,00. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować m.in.:

— drogę ekspresową o przekroju 2 x 2, szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z 2,5 m pasami awaryjnymi i 5 m pasem dzielącym,

— 2 MOP-y I Lutoryż,

— węzeł Babica,

— obiekty inżynierskie w tym dwunawowy tunel drogowy wraz z wyposażeniem,

— centrum zarządzania tunelem wraz z wyposażeniem,

— budynki techniczne przy tunelu wraz z wyposażeniem,

— budowę bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19 na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 106,

— przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z S19,

— dodatkowe jezdnie,

— utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

— drogi technologiczne/techniczne,

— budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

— urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt,

— infrastrukturę dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym:

• sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe,

• sieci wodociągowe,

• sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne,

• kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

• przepompownie wody,

• kanał technologiczny,

i inne,

— przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

— wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

— oznakowanie drogi i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— system zarządzania ruchem na drodze i w tunelu,

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

Powyżej 5 548 000 EUR.

Deadline Date2019-12-17
Publication Date2019-10-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Attention OfAgnieszka Sroczyk
Addressul. Legionów 20
TownRzeszów
Postal Code35-959
Phone+48 178534071
Fax+48 178536484
Class Code45233100
Class DescriptionConstruction work for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more